Seminaria na Wydziale

17 marca 2015

Seminarium wydziałowe 25.03.2015

  Szanowni Państwo,    Komisja d/s Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo WBiA PL zaprasza do wzięcia udziału  w seminarium, podczas którego mgr inż. Stanisław Plechawski, zaprezentuje program rozprawy doktorskiej oraz jej zakres. Proponowany temat rozprawy brzmi:    „Zależność współczynnika intensywności naprężeń...

7 lipca 2014

Seminarium wydziałowe 09.07.2014

  Szanowni Państwo,    Uprzejmie zapraszam Pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. Przewodów Doktorskich, które odbędzie się w dniu 09.07.2014 r. o godz. 10:15 w Auli - II (WBIA), podczas którego mgr inż. Tadeusz Turkiewicz wygłosi referat pt. „Ocena jakości...

18 marca 2014

Seminarium wydziałowe - 26.03.2014

      Szanowni Państwo   Dnia 26.03.2014 r. w Auli II o godzi 1015 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Przewodów Doktorskich połączone z seminarium wydziałowym, na którym mgr inż. Paulina Jamińska wygłosi referat pt.   "Analiza oddziaływania wiatru na układ budynek-rusztowanie"       Serdecznie...

4 listopada 2013

06.11.2013 - Seminarium wydziałowe

  Uprzejmie zapraszam Pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych   na Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w dniu 6.11.13, o godzinie 10:15,   w Auli - II (WBIA)       Referat pt. "MINIMUNDUS - ŚWIAT W MINIATURZE.   10 lat doświadczeń mojego warsztatu modelarskiego"  ...

14 maja 2013

Seminarium Wydziałowe w dniu 22.05.13, o godzinie 10:15 Aula A-II

          Uprzejmie zapraszam Pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych   na Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w dniu 22.05.2013, o godzinie 10:15,   w Auli - II (WBIA).       W ramach Seminarium zostaną wygłoszone dwa referaty:      ...

Seminarium wydziałowe 20.03.2013 aula A II , godz 10:15

      Uprzejmie zapraszam Pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych   na Seminarium Wydziałowe, na którym uczestnicy konferencji Krynica 2013* wygłoszą krótkie (2 minutowe) streszczenie swojego referatu**.   Odbędzie się to w dniu 20.03.13, o godzinie 10:15,   w Auli - II (WBIA).      ...

29 stycznia 2013

Seminarium Wydziałowe dnia 14.02.2013 godz.10:15 - Aula II

Uprzejmie zapraszam Pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznychna Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w dniu 14.02.13, o godzinie 10:15,w Auli - II (WBIA).Referat pt. „Analiza odporności na pękanie przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych”wygłosi Dr inż. Grzegorz Golewski.Referat pt. „Historyczne mosty w Lublinie”wygłosi Dr inż. ...


Więcej o "Seminarium Wydziałowe dnia..."

8 stycznia 2013

Seminarium Wydziałowe dnia 24.01.2013 godz.10:15 - Aula II

Uprzejmie zapraszam Pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznychna Seminarium Wydziałowe połączone z Zebraniem Komisji ds. Przewodów Doktorskich, któreodbędzie się w dniu 24.01.13, o godzinie 10:15,w Auli - II (WBIA).Tematykę rozprawy doktorskiej pt. „Badanie wpływu natężenia ruchu pojazdów spalinowychna korozyjność atmosfery w rejonie ciągów komunikacyjnych, w...


Więcej o "Seminarium Wydziałowe dnia..."

3 stycznia 2013

Seminarium Wydziałowe dnia 10.01.2013 godz.10:15

Uprzejmie zapraszam Pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznychna Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w dniu 10.01.13, o godzinie 10:15,w Auli - II (WBIA).Referat pt. „Ewidencja zabytków, a formy ich ochrony”wygłosiDr inż. arch. Jacek Knothe.Serdecznie zapraszamProdziekan ds. Ogólnych i NaukiDr inż. Wojciech Franus


Więcej o "Seminarium Wydziałowe dnia..."

31 października 2012

Terminy Seminariów Wydziałowych

TERMINY SEMINARIÓW WYDZIAŁOWYCH15.11.12 Spotkanie z Pracownikami Wydziału22.11.12 Mgr inż. Bartosz Zegardło – Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszyw do betonów specjalnych29.11.12 Dr inż. Grzegorz Sztarbała – Modelowanie numeryczne rozprzestrzeniania się dymu i ciepła13.12.12 Mgr inż. Michał Pieńko – Dobór kryteriów oceny nośności węzłów rusztowań...


Więcej o "Terminy Seminariów Wydziałowych"