Aktualności

23 grudnia 2020

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Prac Dyplomowych

  Szanowni Państwo,   Ze względu na stan epidemii uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Prac Dyplomowych na kierunku Budownictwo jest zaplanowana na drugą połowę stycznia.   Prosimy laureatów o cierpliwość i zrozumienie obecnej sytuacji.   Dziekan WBiA  Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin 

15 grudnia 2020

17.12.2020 - Latający Uniwersytet Drogowy - III warsztaty studenckie

  Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) to inicjatywa pracowników Politechniki Lubelskiej i Białostockiej. Ma być kuźnią inżynierów drogowców, świetnie przygotowanych do zawodu zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. W trzeciej edycji dołączyli pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej i Rzeszowskiej.    Od 17 grudnia...

10 grudnia 2020

16.12.2020 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

  Szanowni Państwo,       W dniu 16 grudnia 2020 r., o godzinie 10:15 odbędzie się seminarium naukowe, na którym mgr inż. Maciej Hałucha przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt. „Wpływ wybranych czynników i danych wejściowych na modelowanie hałasu...

10 grudnia 2020

14-12-2020 Wykład otwarty - Po co nam Izba Architektów?

  Szanowni Państwo,   mamy przyjemność zaprosić na cykl wykładów realizowanych we współpracy z Lubelską Okręgową Izbą Architektów, dotyczących praktycznych aspektów wykonywania zawodu architekta. Wykłady skierowane są do studentów kierunku architektura, począwszy od II roku studiów, a także do absolwentów naszego...

9 grudnia 2020

23.12.2020 - Godziny dziekańskie

  GODZINY DZIEKAŃSKIE   23.12.2020 r. (środa)       Na wniosek Przewodniczącej Samorządu Studenckiego WBiA,   Prodziekan ds. Studenckich   dr inż. arch.Bartłomiej Kwiatkowski prof. ucz.   wyraził zgodę na   godziny dziekańskie dla studentów dnia 23 grudnia 2020 roku   w godzinach od 8:00 do...

4 grudnia 2020

07-12-2020 Wykład otwarty - Postępowanie kwalifikacyjne w sprawach nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

  Szanowni Państwo,   mamy przyjemność zaprosić Państwa na cykl wykładów realizowanych we współpracy z Lubelską Okręgową Izbą Architektów, dotyczących praktycznych aspektów wykonywania zawodu architekta. Wykłady skierowane są do studentów kierunku architektura, począwszy od II roku studiów, a także do absolwentów...

30 listopada 2020

Kolejny sukces grantowy członków zespołu badawczego MSAGroup

  Zespół badawczy MSAGroup (http://msagroup.pollub.pl) pod kierownictwem dr hab. inż. Małgorzaty Franus, Prof. uczelni uzyskał finasowanie projektu badawczego pt. „Wykorzystanie surowców odpadowych w mikrofalowej technologii otrzymywania kruszyw ceramicznych” w ramach konkursu NCBiR „Projekty aplikacyjne”   Projekt realizowany będzie...

10 listopada 2020

18.11.2020 – Seminarium kończące w przewodzie doktorskim mgr inż. Bartosza Kaweckiego i mgr inż. Jakuba Gontarza

  Szanowni Państwo,       W dniu 18 listopada 2020 r., o godzinie 10:15 odbędzie się seminarium naukowe, na którym dwaj prelegenci przedstawią wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodów doktorskich:     Mgr inż. Bartosz Kawecki – „Dobór parametrów...

28 października 2020

Komunikat Dziekana WBIA z dnia 28.10.2020

  KOMUNIKAT DZIEKANA   w sprawie funkcjonowania Wydziału Budownictwa i Architektury   Politechniki Lubelskiej z dnia 28.10.2020 r.        Pracownicy i Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej       Szanowni Państwo,       Wzrasta  liczba osób zarażonych...

16 października 2020

Komunikat Dziekana WBIA z dnia 16.10.2020

    Pracownicy i Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury PL,         Szanowni Państwo    Ze względu na wciąż rosnącą liczbę zakażonych koronawirusem, rząd podjął decyzję o zaostrzeniu przepisów, od dnia 17 października 2020 r. Lublin znalazł się w tzw. czerwonej strefie. W związku z tym od 17 października...