Aktualności

7 września 2016

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

  Szanowni Państwo   Uprzejmie informujemy, iż Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017  na Wydziale Budownictwa i Architektury odbędzie się dnia 3 października 2016r. o godzinie 12:00 w Auli A3 - gmach WICA       Studia niestacjonarne   Inauguracja dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 7...

7 września 2016

Spotkanie Rady Wydziału - 19.09.2016

  Szanowni Państwo   Uprzejmie informujemy, iż najbliższe spotkanie Rady Wydziału Budownictwa i Architektury odbędzię się dnia 19 września 2016r. o godzinie 12:15 w sali Rady Wydziału pokój 101         

11 sierpnia 2016

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER

  Politechnika Lubelska  na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

26 lipca 2016

Porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską, Akademią Górniczo-Hutniczą i firmą Leica Geosystems Sp. z o.o.

  W dniu 1 czerwca 2016 r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską, Akademią Górniczo-Hutniczą i. Stanisława Staszica w Krakowie i firmą Leica Geosystems Sp. z o.o., którego celem jest nawiązanie i określenie zasad współpracy naukowej w dziedzinie geodezji i kartografii, popularyzacji wiedzy z tego...

21 czerwca 2016

Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski otrzymał tytuł honorowy ,,Doctora Honoris Causa"

  Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski otrzymał tytuł honorowy ,,Doctor Honoris Causa" na Uniwersytecie ,,Ovidius'' w Constanta (Rumunia) . Uroczystość odbyła się w dniu 09.06.2016 r.    

17 maja 2016

Spotkanie studentów z zaproszonymi firmami w sprawie praktyk studenckich

  Szanowni Studenci       Dnia 25.05.2016 r.  (środa) godz. 10:00 w auli A3  (WICA 4 p.) odbędzie się spotkanie z zaproszonymi firmami w sprawie praktyk studenckich. Obecność  studentów 3 roku na I stopniu i 1 roku na II stopniu studiów obowiązkowa !       Pełnomocnik dziekana  ds. praktyk...

16 maja 2016

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Woszuk pt „Wpływ dodatku zeolitów na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych”

  Komisja d/s Przewodów Doktorskich                  w Dyscyplinie Budownictwo  Rady Wydziału Budownictwa i Architektury  Politechniki Lubelskiej           Komisja d/s Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo Rady WBiA PL zaprasza do...

6 maja 2016

Warszstaty architektoniczne - forma otwarta Struktury

    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach architektonicznych - forma otwarta Struktury. Warsztaty odbędą się w dniach 12-15 maja w Lublinie. Są to otwarte warsztaty, których celem będzie poznanie zasad kształtowania form architektonicznych w okresie późnego modernizmu oraz opracowanej przez Oskara Hansena idei formy otwartej -  w praktyce....

20 kwietnia 2016

27 kwietnia 2016 r. - Konferencja podsumowująca projekt

  Szanowni Państwo,      Zapraszam Państwa do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Budujemy ekologiczną Europę - programy studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku Budownictwo" (27 kwietnia 2016 r., Aula III WICA). W jej trakcie ("dzień norweski") zostaną przedstawione programy nowych specjalności przygotowanych...

20 kwietnia 2016

Konferencja ESTKOM 2016

       Szanowni Państwo         W dniach 27-29.04.2016 na naszym Wydziale odbędzie się konferencja "Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym".    Serdecznie zapraszamy do udziału w  konferencji.    Więcej informacji na stronie http://estkom.pollub.pl