Aktualności

5 października 2015

Konferencja "Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych", organizowana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w dniu 13.10.2015r.

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński zaprasza na konferencję "Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych", która odbędzie się dnia 13.10.2015r. w Auli III Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie.   Otwarcie Konferencji nastąpi o godz. 11.00, przewidywane zakończenie o...

2 października 2015

Spotkanie pt. „Marka na świat” oraz prezentacja Systemu Identyfikacji Wizualnej CSK w Lublinie

  Piotr Franaszek - Dyrektor Centrum Spotkania Kultur serdecznie zaprasza wszystkich pracowników oraz studentów do wzięcia udziału w spotkaniu pt. „Marka na świat” oraz prezentacji Systemu Identyfikacji Wizualnej CSK, które odbędą się dnia 7 października (środa) o godz. 16.00 w Sali Koncertowej Filharmonii Lubelskiej im. H....

24 września 2015

Wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe na WBiA i WIŚ

  W dniu 12 września 2015 roku podczas uroczystości „Dni Budowlanych” zostały ogłoszone wyniki konkursu organizowanego przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Wydział Budownictwa i Architektury oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej na najlepsze prace dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) wykonane na kierunkach Budownictwo...

21 września 2015

02.10.2015 - Godziny Rektorskie

  Szanowni Państwo   W związku z uroczystościami inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w dniu 2 października 2015 obowiązują godziny roktorskie przez cały dzień.   Godziny rektorskie nie dotyczą studiów niestacjonarnych, których zajęcia odbywają się zgodnie z planem. 

9 września 2015

Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w Norwegii i Islandii w ramach Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego Erasmus+

      Trwa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w Norwegii i Islandii w ramach Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego Erasmus+. Dokumenty należy składać do 18 września u dr inż. M. Grudzińskiej (Budownictwo) i mgr inż. arch. A. Jarockiej-Mikrut (Architektura).     Spotkanie informacyjne - 15 września, godzina 12-13, pokój 517 (Budownictwo) i...

31 sierpnia 2015

Informacje dla studentów I roku

  Szanowni Studenci I roku Wydziału Budownictwa i Architektury,       uprzejmie informujemy, że zajęcia na kierunkach Budownictwo i Architektura studiów stacjonarnych rozpoczynają się 1 października 2015 r. o godz. 8.00.   Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbędzie się 2 października 2015 roku o godz. 12.00 w Auli III, na...

18 sierpnia 2015

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 - studia niestacjonarne

  DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU    BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY    POLITECHNIKI LUBELSKIEJ      mają zaszczyt zaprosić    pracowników WBiA oraz studentów I roku studiów niestacjonarnych    na    INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016    Uroczystość odbędzie się 9 października 2015 roku o...

18 sierpnia 2015

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016

  DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU    BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY    POLITECHNIKI LUBELSKIEJ      mają zaszczyt zaprosić    pracowników WBiA oraz studentów I roku    na    INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016    Uroczystość odbędzie się 2 października 2015 roku o godz. 12.00    W Auli...

17 sierpnia 2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

  I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra   Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego...

29 czerwca 2015

Wciąż można oderbać wydanie poświęcone 50 lat WBiA

  Szanowni Państwo   Wydział Budownictwa i Architektury informuje, że posiada wydzianie poświęcone 50 lat WBIA, które można odebrać nieodpłatnie z sekretariatu wydziału (pokój 104). Zachęcamy wszystkich pracowników i absolwentów, którzy nie mają jeszcze tej książki do nabycia jej za darmo. Ilość egzemplarzy jest ograniczona,...