Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny:

Wojciech Franus

Redaktorzy tematyczni:

Stanisław Fic - Materiały budowlane
Joanna Giecewicz - Kształtowanie środowiska zamieszkania, ochrona obszarów przyrodniczych
Anna Halicka
- Konstrukcje budowlane
Piotr Jaśkowski
-
Technologia, organizacja i ekonomika w budownictwie
Wojciech Kosiński
- Teoria architektury, semiotyka architektury
Jan Kukiełka
-
Drogi
Tomasz Lipecki
- Mechanika budowli
Marek Łagoda - Mosty
Maciej Trochonowicz - Fizyka budowli
Wojciech Piasta - Technologia betonu
Jadwiga Roguska - Historia architektury
Małgorzata Rozbicka - Ochrona dziedzictwa, badania architektoniczne
Elżbieta Ryńska - Rozwój zrównoważony, zarządzanie w budownictwie i architekturze
Bogusław Szmygin - Konserwacja zabytków
Magdalena Wdowin - Recykling w produkcji materiałów budowlanych
Daniel Załuski - Urbanistyka

Sekretariat:

Lidia Bandura

Adres redakcji:

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

e-mail: wb.bia@pollub.pl