O czasopiśmie

Czasopismo "Budownictwo i Architektura" ukazuje się od 2007 roku. Jest wydawnictwem Politechniki Lubelskiej działającym przy Wydziale Budownictwa i Architektury. Do tej pory wydawane były dwa zeszyty rocznie.

Od roku 2013 Kolegium Redakcyjne i Rada Redakcyjna zdecydowała o wydawaniu czasopisma jako kwartalnika.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowe z zakresu budownictwa i architektury. Główne treści naukowe dla obu dyscyplin to:

 • konstrukcje budowlane
 • mechanika budowli i kompozytów
 • drogi i mosty
 • geotechnika
 • technologie produkcji materiałów budowlanych
 • zarządzanie i ekonomika procesów budowlanych
 • konserwacja i renowacja zabytków
 • architektura, historia architektury
 • urbanistyka, historia urbanistyki
 • społeczne i ekonomiczne uwarunkowania architektury
 • zrównoważony rozwój w aspektach związanych z architekturą i budownictwem
 • rewitalizacja obszarów i obiektów

Obecnie czasopismo znajduje się na liście B czasopism MNISW poz. 306, punktów 6. ISSN 1899-0665 

Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa aktywnie wspierają możliwości uzyskania wyższej liczby punktów w najbliższej ocenie czasopism naukowych MNISW.