Eduroam

Na wydziale Budownictwa i Architektury działa sieć bezprzewodowa "Eduroam" , która swoim zasięgiem obejmuje cały wydział.

Do sieci Eduroam  mogą się podłączać  zarówno studenci jak i pracownicy po uprzedniej rejestracji. Konta w sieci eduroam są indywidulane i każdy użytkownik ma swój login i hasło.

Aby się zarejestrować w sieci eduroam studenci muszą postępować zgodnie z instrukcjami na stronie programu eduroam.

Pracownicy aby podłączyć się do sieci eduroam mogą przejść (podobnie jak studenci) automatyczną procedurę rejestracji przy pomocy swojego adresu mailowego lub mogą zgłosić się osobiście do wydziałowego informatyka w celu wygenerowania certyfikatu osobistego.

Co to jest Eduroam?

Eduroam to projekt łączący sieci bezprzewodowe w różnych jednostkach organizacyjnych. Celem tego projektu jest ujednolicenie uwierzytelniania użytkowników w sieciach bezprzewodowych tych instytucji.

Projekt umożliwia jednokrotną rejestrację w systemie dostarczanym przez macierzystą jednostkę, a następnie, dzięki strukturze sieci eduroam korzystanie z sieci we wszystkich jednostkach uczestniczących w tym projekcie.

Niektóre z zalet tego rozwiązania to:

- jednokrotna rejestracja w macierzystej organizacji

- jednokrotna konfiguracja sieci bezprzewodowej

- brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na korzystanie z sieci bezprzewodowej w jednostkach należących do projektu

Z sieci eduroam na Politechnice Lubelskiej mogą korzystać wszyscy pracownicy oraz studenci Politechniki a także pracownicy i studenci innych instytucji uczestniczących w projekcie. Instrukcje dla pracowników oraz studentów Politechniki dotyczące uzyskania dostępu do sieci eduroam znajdują się pod tym adresem.