Galeria Sztuki Współczesnej

Galerii Sztuki Współczesnej mieszczącej się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej prezentuje ciekawe projekty artystyczne związane z architekturą, grafiką, fotografią, rysunkiem czy malarstwem znanych i cenionych osobistości działających w Polsce i zagranicą. Galeria Sztuki Współczesnej powstawała w 2014 r. w celu prezentacji sztuki współczesnej, multimedialnej, designu i Architektury, twórców zarówno z Polski jak i zagranicy. Od początku istnienia galeria prowadzi liczne działania promujące twórczość, młodych polskich architektów, inżynierów i artystów.  Stała się rozpoznawalnym miejscem spotkań z młodą sztuką a prezentowane wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem  zarówno studentów jak również odbiorców z zewnątrz. Galeria to także przestrzeń prezentacji najlepszych prac studentów z całej Polski. Istotnym elementem pracy galerii jest upowszechnianie sztuki w środowisku uczelnianym oraz międzyuczelniana popularyzacja sztuki współczesnej, prezentacja wystaw indywidualnych i zbiorowych przedstawiających publiczności najnowsze zjawiska w sztuce, architekturze czy budownictwie. W ciągu niespełna trzech lat funkcjonowania Galerii zaprezentowanych zostało łącznie ponad 30 wystaw o różnorodnej tematyce, związanej głównie z szeroko rozumianą twórczością architektoniczną i artystyczną. Galeria wspiera młodych inżynierów, architektów i artystów jednocześnie upowszechniając wiedzę na temat sztuki współczesnej, umożliwiając jednocześnie wymianę doświadczeń pomiędzy artystami, architektami i inżynierami.

Logo