Konferencje

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Wydział Budownictwa i Architektury lub jednostki naszego wydziału

 

Konferencje w przygotowaniu:

 • brak
   

Konferencje zrealizowane:

 

 • 10th International Conference Advanced Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures - AMCM2020
  (Organizatorzy: WBIA PL)
  WWW
 • II Konferencja naukowo-techniczna Rusztowania
  Organizatorzy: Polska Izba Gospodarcza Rusztowań oraz konsorcjum naukowe projektu ORKWIZ
  WWW
 • 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM2017
  (Organizatorzy: WBIA PL)
  WWW
 • II Ogólnopolska Konferencja  Architektoniczna "Synergia w architekturze" 27-28 października 2017
  (Organizatorzy: Samodzielna Pracownia Architektoniczna WBIA PL)
  WWW
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana - 23-25 listopada 2016
  “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”
  Organizatorzy:
  Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej UM w Lublinie
  Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WBiA PL
  WWW
 • Synergia w Architekturze
  (Organizatorzy: Samodzielna Pracownia Architektoniczna WBIA PL)
  WWW
 • Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym - 27-29 kwietnia 2016r.
  (Organizator:  Katedra Dróg i Mostów WBiA PL)
  WWW
 • V Sympozjum - Zagadnienia Mechaniki Pękania i Skrawania Materiałów Kazimierz Dolny 16-18 października 2015 (Organizatorzy: Katedra Mechaniki Budowli WBIA PL)
  WWW
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" - 25 czerwca 2015r.
  (Organizatorzy: WBIA PL , Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie)
  WWW
 • Drewniana architektura wernakularna – problemy ochrony i  zagospodarowania - 27-29 maja 2014r.
  (Organiatorzy: ICOMOS, Katedra Konserwacji Zabytków WBiA PL, Muzeum Wsi Lubelskiej)
  WWW
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana
  GENOM-ARCHITEKTURA-SZKOŁA-DESIGN 11-13 grudnia 2014r.
  Organizatorzy:
  Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej UM w Lublinie
  Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WBiA PL
  WWW
 • 60 Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB Krynica 2014 - 14-19 września 2014r.
  Organizatorzy: KILIW PAN, Komitet Nauki PZITB, WBIA PL
  WWW
 • 59 Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB Krynica 2013 - 15-20 września 2013r.
  Organizatorzy: KILIW PAN, Komitet Nauki PZITB, WBIA PL
  WWW