Synergia w architekturze

II Ogólnopolska Konferencja  Architektoniczna
"Synergia w architekturze. Miejsca węzłowe w mieście"
odbędzie się dniach 27-28 października 2017
na Wydziale Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej.

CEL KONFERENCJI:

Celem Konferencji jest dyskusja nad problemami, z którymi borykają się władze, architekci i planiści współczesnych miast, w tym głównie tych posiadających szczególnie znaczący rys historyczny. Scalanie poszczególnych dzielnic w taki sposób, aby tworzyły całość wymaga podjęcia dialogu pomiędzy wszystkimi ośrodkami akademickimi celem wyodrębnienia najlepszych metod integracji przestrzeni, jak również określenia kierunków kształcenia w tym zakresie.

Tematem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jest „Synergia w architekturze. Miejsca węzłowe w mieście”.

 „Miejsca węzłowe w mieście” -  miejsca szczególnie ważne na mapie miasta, zarówno w kontekście planistyczno - urbanistycznym :

- miejsca w których łączą się miejskie trakty, jak i w kontekście nie materialnym.

- miejsca charakterystyczne, o ugruntowanej pozycji, tworzące swoistą sieć

Takie węzły są niezwykle ważne i cenne dla miejskiej struktury przestrzennej - można powiedzieć, że są jej filarami; pomiędzy nimi rozpięta jest tkanka miasta.

Lokalizowanie w węzłach obiektów architektury integracyjnej może przyczynić się do powstawania zjawiska synergii - wartości dodanej, o niezwykle pozytywnym działaniu na miasto-scalającym, integrującym, podnoszącym potencjał i atrakcyjność ośrodka.

Planowane bloki tematyczne:

- Dziedzictwo. Strategiczne miejsce węzłowe miast historycznych

- Miejsca i korytarze innowacji w urbanistyce miast

- Wartość architektoniczna miejsca węzłowego w mieście

ORGANIZATORZY:
  • SAMODZIELNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
  • FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
  • FUNDACJA NA DUŻĄ SKALĘ
KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący:

prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell

Członkowie:

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Antoni Bać
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
prof. dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski
prof. dr hab. inż. arch. Petro Rychkov
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, prof. PL/Lviv UI
dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof.  PTPB
dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof.  PW
dr hab. inż. arch. Ewa Prusiewicz - Sipińska, prof. PP
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG
dr hab. inż. arch. Marta Tobolczyk, prof. PW
dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL
dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL
PhD. Eng. Arch. Oksana Chabanyuk, Charkov UA
PhD. Eng. Arch. Michael S.A. Dechert, Washington USA

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL - Przewodniczący
mgr inż. arch. Olga Skoczylas - Sekretarz
dr inż. arch. Dariusz Gaweł
dr inż. arch. Kamila Boguszewska
dr inż. Maciej Trochonowicz
mgr inż. arch. Piotr Gleń
mgr inż. arch Karol Krupa
mgr inż. Bartosz Szostak
mgr inż. Małgorzata Marszałowicz
mgr inż. arch. Krzysztof Janus
mgr inż. arch. Katarzyna Kielin
mgr inż. arch. Jacek Maleszka

WYDAWNICTWO KONFERENCYJNE

Propozycję referatów prosimy przesyłać w postaci streszczeń (ok.500 słów) do 5 maja 2017 r. bezpośrednio na adres e-mail synergia@pollub.pl.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz na stronie, a następnie przesłanie streszczenia na adres e-mail.

Zapraszamy do rejestracji referatów pod linkiem: FORMULARZ

W załączniku na dole strony znajdą Państwo szczegółowy harmonogram konferencji. Osoby zarejestrowane otrzymały harmonogram na adres mailowy podany przy rejestracji razem z plikiem formatki potrzebnym do przygotowania artykułu, który opublikowany będzie w czasopiśmie "Budownictwo i Architektura" (6 punkty MNiSW).

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Samodzielna Pracownia Architektoniczna
Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 40 pok. 341
20-618 Lublin
tel.: +48 81 538 44 54+48 81 538 43 97
e-mail: synergia@pollub.pl

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

27-28 października 2017 roku
Aula Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury (WICA) Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

WAŻNE TERMINY:

5 maja 2017 - rejestracja przez formularz oraz nadsyłanie abstraktów (ok. 500 słów)

15 maja 2017 - informacja o zaakceptowaniu tematu

1 czerwca 2017 - wniesienie opłaty konferencyjnej

15 lipca 2017 - nadsyłanie pełnego tekstu artykułu

27-28 października 2017 - Konferencja

-

DANE DO PRZELEWU:

Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38D/7
20-618 Lublin
NIP: 946 236 26 24
KRS:0000063532
nr. konta: PEKAO S.A.O/Lublin
70 1240 5497 1111 0000 5010 0532
W tytule wpłaty proszę podać imię i  nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem Konferencja SYNERGIA W ARCHITEKTURZE - II".

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Opłatę konferencyjną (700 zł od osoby)
Opłata obejmuje:

- uczestnictwo w obradach, - druk artykułu w czasopiśmie „Budownictwo i Architektura” (6 punktów wg listy B MNiSW), - catering i uroczystą kolację w trakcie trwania konferencji, 

cena dodatkowej książki – 150 zł.

Opłata nie obejmuje noclegów

Wytyczne dla autorów znajdują się w załączniku na dole strony oraz na stronie internetowej wbia.pollub.pl w zakładce "Czasopismo Budownictwo i Architektura" bezpośrednio pod linkiem: WYDAWNITWO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135, z późn. zm.), wyłącznie w celach organizacji II Konferencji Naukowej "Synergia w architekturze" Politechniki Lubelskiej

Załączniki: