Synergia w architekturze

II Ogólnopolska Konferencja  Architektoniczna
"Synergia w architekturze. Miejsca węzłowe w mieście"
odbędzie się dniach 27-28 października 2017
na Wydziale Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej.

CEL KONFERENCJI:

Celem Konferencji jest dyskusja nad problemami, z którymi borykają się władze, architekci i planiści współczesnych miast, w tym głównie tych posiadających szczególnie znaczący rys historyczny. Scalanie poszczególnych dzielnic w taki sposób, aby tworzyły całość wymaga podjęcia dialogu pomiędzy wszystkimi ośrodkami akademickimi celem wyodrębnienia najlepszych metod integracji przestrzeni, jak również określenia kierunków kształcenia w tym zakresie.

Tematem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jest „Synergia w architekturze. Miejsca węzłowe w mieście”.  
„Miejsca węzłowe w mieście” -  miejsca szczególnie ważne na mapie miasta, zarówno w kontekście planistyczno - urbanistycznym, miejsca w których łączą się miejskie trakty, jak i w kontekście nie materialnym,  miejsca charakterystyczne, o ugruntowanej pozycji, tworzące swoistą sieć. Takie węzły są niezwykle ważne i cenne dla miejskiej struktury przestrzennej - można powiedzieć, że są jej filarami. Pomiędzy nimi rozpięta jest tkanka miasta. Lokalizowanie w węzłach obiektów architektury integracyjnej może przyczynić się do powstawania zjawiska synergii - wartości dodanej, o niezwykle pozytywnym działaniu na miasto-scalającym, integrującym, podnoszącym potencjał i atrakcyjność ośrodka.

Planowane bloki tematyczne:

- Dziedzictwo. Strategiczne miejsce węzłowe miast historycznych

- Miejsca i korytarze innowacji w urbanistyce miast

- Wartość architektoniczna miejsca węzłowego w mieście


Propozycję referatów prosimy przesyłać w postaci streszczeń (ok.500 słów) do 5 maja 2017 r. bezpośrednio na adres e-mail synergia@pollub.pl.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz na stronie, a następnie przesłanie streszczenia na adres e-mail.

Zapraszamy do rejestracji referatów pod linkiem: FORMULARZ

W załączniku na dole strony znajdą Państwo szczegółowy harmonogram konferencji. Osoby zarejestrowane otrzymały harmonogram na adres mailowy podany przy rejestracji razem z plikiem formatki potrzebnym do przygotowania artykułu, który opublikowany będzie w czasopiśmie "Budownictwo i Architektura" (6 punkty MNiSW).


TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

27-28 października 2017 roku
Aula Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury (WICA) Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.


Wytyczne dla autorów znajdują się w załączniku na dole strony oraz na stronie internetowej wbia.pollub.pl w zakładce "Czasopismo Budownictwo i Architektura" bezpośrednio pod linkiem: WYDAWNITWO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135, z późn. zm.), wyłącznie w celach organizacji II Konferencji Naukowej "Synergia w architekturze" Politechniki Lubelskiej