Konkurs na koncepcję rozbudowy i modernizacji WBIA

KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Składanie prac przedłużono do 20.09.2021 !!

 

 

WYNIKI KONKURSU !!

Sąd Konkursowy podjął jednomyślnie decyzję o następującym podziale puli nagród i wyróżnień:

- nagroda: 10 000 (dziesięć tysięcy złotych brutto) – dla pracy autorstwa arch. Ewy Widery z firmy ARCHIPLAN STUDIO Sp. z o.o. Sp. k  wraz zespołem (mgr inż. arch. Tomasz Kamiński, arch. Kacper Czubek, arch. Sylwia Świerczewska, arch Karolina Piwowarczyk,  stud. Ewelina Trzybińska, stud. Mateusz Krzyżanowski, student Weronika Grzybowska, student Bartosz Gawlik.):

za najpełniejszą, właściwą architektonicznie i poprawną funkcjonalnie propozycję rozbudowy i modernizacji zespołu budynków WBiA.

- I wyróżnienie : 3 000 (trzy tysiące złotych brutto) – dla pracy autorstwa arch. Konstiantina Pinkovskiego, arch. Pavlo Lozowskiego

za interesującą, poprawną architektonicznie propozycję rozbudowy i modernizacji zespołu budynków WBiA, posiadającą jednak wyraźne braki w zakresie opracowania.

- II wyróżnienie : 2 000 (dwa tysiące złotych brutto) – dla pracy o autorstwa: arch. Tomasza Kozłowskiego, arch. Piotra Stalony-Dobrzańskiego, arch. Grzegorza Twardowskiego

za nietradycyjne, twórcze, autorskie podejście do zagadnienia rozbudowy i modernizacji zespołu budynków WBiA, posiadające jednak  braki w zakresie opracowania

 

Dokumentacja fotograficzna budynku. ( Załącznik Nr 10)

 

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury