Projekt: Rozwój kompetencji studentów...

Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

 

Główny cel projektu:

Podniesienie atrakcyjności kształcenia na PL i PP na kierunkach Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia oraz kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców w okresie XII.2014-IX.2015

 

Cele szczegółowe projektu:

Umożliwienie 80 studentom II stopnia (30 z PL, 50 z PP) zdobycia doświadczenia i umiejętności praktycznych w ramach staży w przeds. w okresie IV-IX.2015

Umożliwienie 160 studentom II stopnia (70 z PL i 90 z PP) kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy, w okresie XII.2014-IX.2015 poprzez uczestnictwo w zajęciach różnego typu