Staże studenckie - regulamin, wnioski, zaświadczenia

Szanowni Państwo

Poniżej zanjdują się druki dokumentów niezbędnych do odbycia staży w ramach projektu : "Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami"

 

 1. Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach

  Aneks do regulaminu
   
 2. Podanie o przyjęcie na staż w przedsiębiorstwie
   
 3. Kryteria kwalifikacji studentów na staże w przedsiębiorstwach
   
 4. Umowa stażowa
   
 5. Miesięczna lista obecności
   
 6. Raport z odbytego stażu
   
 7. Zaświadczenie odbycia stażu
   
 8. Oświadczenie
   
 9. Zaświadczenie dla NFZ
   
 10. Druk ZUS ZZA