Przewody doktorskie

Komisja ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

  1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus - Przewodniczący Komisji
  2. Dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
  4. Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
  5. Dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL
  6. Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL
  7. Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, Prof. PL
  8. Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL
  9. Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
  10. Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski

Sekretarz Naukowy Komisji:

Dr inż. Maciej Szeląg -  maciej.szelag@pollub.pl