Przewody doktorskie

Komisja ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

  1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus - Przewodniczący Komisji
  2. Dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Prof. dr hab. inż. Anna Halicka
  4. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
  5. Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
  6. Dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL
  7. Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL
  8. Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, Prof. PL
  9. Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
  10. Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski

Sekretarz Naukowy Komisji:

Dr inż. Maciej Szeląg -  maciej.szelag@pollub.pl