Przewody doktorskie

Komisja ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport

  1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus - Przewodniczący Komisji
  2. Dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Prof. dr hab. inż. Anna Halicka
  4. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
  5. Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
  6. Dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL
  7. Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL
  8. Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, Prof. PL
  9. Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
  10. Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, prof. PL

Sekretarz Naukowy Komisji:

Dr inż. Maciej Szeląg -  maciej.szelag@pollub.pl