Lista otwartych przewodów - procedura nowa

Wykaz osób, które mają otwarte przewody doktorskie w dyscyplinie BUDOWNICTWO na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (nowa procedura)

Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury  - zatwierdzony 22 listopada 2012r. przez Radę Wydziału BiA

Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury  - zatwierdzony 13 lipca 2016r. przez Radę Wydziału BiA

Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury  - zatwierdzony 25 października 2017r. przez Radę Wydziału BiA

 1. Imię i nazwisko: Dominika Franczak-Balmas
  Data otwarcia przewodu: 20.12.2012
  Temat pracy doktorskiej: Analiza przyczepności jako czynnika kształtującego nośność styku w betonowych elementach zespolonych i konstrukcjach betonowych z przerwami technologicznymi
  Promotor: dr hab. inż. Anna Halicka
   
 2. Imię i nazwisko: Michał Pieńko
  Data otwarcia przewodu: 20.12.2012
  Temat pracy doktorskiej: Dobór kryteriów oceny nośności węzłów rusztowań budowlanych
  Promotor: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa
   
 3. Imię i nazwisko: Aleksander Robak
  Data otwarcia przewodu: 20.12.2012
  Temat pracy doktorskiej: Analiza wpływu uszkodzeń eksploatacyjnych elementów konstrukcji rusztowań na ich nośność
  Promotor: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Bęc
   
 4. Imię i nazwisko: Krzysztof Nepelski
  Data otwarcia przewodu: 20.12.2012
  Temat pracy doktorskiej: Numeryczne modelowanie pracy konstrukcji posadowionej na lessowym podłożu gruntowym
  Promotor: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Lipecki
      
 5. Imię i nazwisko: Łukasz Augustyński
  Data otwarcia przewodu: 24.01.2013
  Temat pracy doktorskiej: Destrukcja obiektów inżynierskich w wyniku czynników korozyjnych w rejonie ciągów komunikacyjnych
  Promotor: dr hab. inż. Justyna Jaroszyńska-Wolińska, promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Wierzbicki
   
 6. Imię i nazwisko: Łukasz Jabłoński
  Data otwarcia przewodu: 25.09.2013
  Temat pracy doktorskiej: Wpływ parametrów styku na pracę statyczną żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym
  Promotor: dr hab. inż. Anna Halicka
   
 7. Imię i nazwisko: Paulina Jamińska
  Data otwarcia przewodu: 26.03.2014
  Temat pracy doktorskiej: Analiza oddziaływania wiatru na układ budynek-rusztowanie
  Promotor: dr hab. inż. Tomasz Lipecki
   
 8. Imię i nazwisko: Tadeusz Turkiewicz
  Data otwarcia przewodu: 09.07.2014
  Temat pracy doktorskiej: Ocena właściwości i przydatności do betonów wybranych kruszyw ukraińskich
  Promotor: dr hab. inż. Wojciech Piasta, promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Góra
   
 9. Imię i nazwisko: Przemysław Brzyski
  Data otwarcia przewodu: 20.01.2016
  Temat pracy doktorskiej: Kompozyt wapienno-konopny jako materiał ścienny spełniający wymagania zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
  Promotor: dr hab. inż. Stanisław Fic, promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Grudzińska
   
 10. Imię i nazwisko: Arkadiusz Urzędowski
  Data otwarcia przewodu: 20.04.2016
  Temat pracy doktorskiej: Wpływ mikrostruktury powierzchni na kontaktowy opór cieplny styku betonów z termoizolacją.
  Promotor: dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk
   
 11. Imię i nazwisko: Jakub Gontarz
  Data otwarcia przewodu: 25.01.2017
  Temat pracy doktorskiej: Modelowanie propagacji szczeliny w materiałach kruchych.
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
   
 12. Imię i nazwisko: Maciej Maliszewski
  Data otwarcia przewodu: 07.06.2017
  Temat pracy doktorskiej: Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej
  Promotor: dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Woszuk
   
 13. Imię i nazwisko: Damian Gil
  Data otwarcia przewodu: 07.06.2017
  Temat pracy doktorskiej: Synergia oddziaływań krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki na wybrane właściwości betonów
  Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL
   
 14. Imię i nazwisko: Ilona Szewczak
  Data otwarcia przewodu: 25.10.2017
  Temat pracy doktorskiej: Analiza efektywności wzmacniania stalowych belek cienkościennych typu sigma przy użyciu kompozytów FRP
  Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut