Erasmus

Koordynatorzy:

Pełnomocnik dziekana d.s. wymiany międzynarodowej ERASMUS na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury PL. (studenci przyjeżdżający / arriving students )

mgr inż. arch. Michał Dmitruk

kontakt / contact e-mail: m.dmitruk@pollub.pl, michaldmitruk@gmail.com

konsultacje / consultation: pokój 337, semestr zimowy 2015/2016, poniedziałek 15:00 - 17:00

Pełnomocnik dziekana d.s. wymiany międzynarodowej ERASMUS na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury PL. (studenci wyjeżdżający)

mgr inż. arch. Wojciech Kocki

kontakt / contact e-mail: w.kocki@pollub.pl

konsultacje / consultation: pokój 337, semestr zimowy 2015/2016, wtorek 12:00 - 14:00