Katedra Architektury Współczesnej

Adres:    Politechnika Lubelska

              Wydział Budownictwa i Architektury

              Katedra Architektury Współczesnej

              ul. Nadbystrzycka 40 (nowy budynek)

              20 - 618 Lublin

  tel:      +48 81 538 44 54