Aktualności

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synergia w Architekturze"

W dniach 10-11 marca 2016 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synergia w Architekturze" będąca podsumowaniem Studenckich Warsztatów Architektonicznych o tym samym tytule.

Celem konferencji była dyskusja nad problemami z którymi borykają się władze, architekci oraz planiści współczesnych miast, w tym głównie tych posiadających szczególnie znaczący rys historyczny.

Konferencja poprzedzona była Studenckimi Warsztatami Architektonicznymi, które miałby miejsce w dniach 23-26.09.2015r. W warsztatach uczestniczyło 52 studentów oraz absolwentów kierunku architektura z wielu polskich uczelni - m.in. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Śląskiej. Warsztaty obejmowały teren Rotundy i Ośrodka MOSiR w Zamościu. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Studenckie Warsztaty Architektoniczne "Synergia w Architekturze"

Pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne „Synergia w  architekturze” planowane na dni 23-26.09.2015 r. obejmą rewitalizację problematycznych obszarów miejscowości województwa lubelskiego. Pierwszym zadaniem projektowym będzie opracowanie  rejonu rotundy, zalewu i teren OSIR w Zamościu – mieście idealnym, obecnie wymagającym takiej interwencji.

Uczestnicy warsztatów wezmą udział we współtworzeniu wypełnień wnętrz urbanistycznych z propozycją „integrujących form architektonicznych” w rejonie miasta Zamościa. Warsztaty architektoniczne pomogą w poszukiwaniu i budowaniu form spełniających rolę w scalaniu struktury przestrzeni miasta, mając świadomość tworzenia się między nią a otoczeniem związku „synergii”.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym: synergia@pollub.pl

oraz pod linkiem synergia

Piszą o nas:

Builder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

W dniu 26 lutego 2015 r. w Bibliotece Wydziału Budownictwa i Architektury PL, w ramach Międzynarodowego Dnia Pisarzy, odbyło się spotkanie z dr inż. arch. Janem Wraną, Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Architektonicznej - autorem książki "Rola i znaczenie architektury w procesie scalania struktury przestrzennej miasta na przykładzie Lublina"

link

-------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki Konkursu "Architektura Betonowa 2014"

W dniu 20 października br. odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników, rozdania nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej. Wśród laureatów - trzy równorzędne główne nagrody - znalazła się absolwentka naszego Wydziału - mgr inż. arch. Agnieszka Kalita, dyplomantka dr inż. arch. Jana Wrany - z pracą magisterską pt.: "Kościół w zabudowie miejskiej".

Informacja

Galeria Konkursowa

Galeria Politechniki Krakowskiej

-------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 7 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. 

Komisja dokonała oceny prac biorąc pod uwagę wartości projektowe: innowacyjność i nowatorstwo, estetykę, zastosowanie proponowanego materiału (szkło), kolorystykę oraz jakość prezentacji. Po przeprowadzeniu analizy prac Komisja postanowiłanie przyznawać Nagrody Głównej- a trzy równorzędne wyróżnienia dla uczestników Konkursu.

Komisja Konkursowa jednocześnie poinformowała, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszona kolejna edycja Konkursu, mająca na celu wyłonienie zwycięzcy spośród większej ilości zgłaszających się do udziału w Konkursie Studentów. 

Prosimy obserwować stronę www SPA - już niedługo pojawi się ogłoszenie o Konkursie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 14 października 2013 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XIV edycji Konkursu Architektura Betonowa 2013 oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.

Miło nam poinformować, iż jednym z laureatów został Dyplomant Samodzielnej Pracowni Architektonicznej. Mgr inż. arch. Oskar Ciuryła otrzymał Wyróżnienie za swoją pracę magisterską pt. "Koncepcja Strefy Zero w Nowym Jorku. Projekt filharmonii oraz restauracja" napisaną pod kierunkiem pana dr inż. arch. Jana Wrany.

Galeria Konkursu

Galeria Politechniki Krakowskiej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 24 czerwca 2013 roku odbyła się Konferencja podsumowująca projekt Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury - rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka.

Informacje w prasie 

Radio Lublin

Tvp.pl

Kurierlubelski.pl