Kontakt

Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL
pok. 514
tel.: 81 538 4443
e-mail: s.fic@pollub.pl

Sekretariat:

Eugeniusz Karcz
pok. 513
Tel. 81 538 4428
e-mail: e.karcz@pollub.pl

Adres Katedry:

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Budownictwa Ogólnego
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin
tel.: +48 81 538 4428
e-mail: wb.kbo@pollub.pl