Publikacje

Od powołania Katedry Budownictwa Ogólnego pracownicy Katedry są autorami lub współautorami (stan na koniec 2016r.):

  • 108 artykułów naukowych (w tym 27 to publikacje z listy filadelfijskiej)
  • 4 monografii naukowych
  • 32 rozdziałów w monografiach naukowych
  • 4 projektów wynalazczych

Publikacje naukowe pracowników od powołania Katedry Budownictwa Ogólnego w 2011 roku:

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011