Katedra Dróg i Mostów

Katedrę Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury tworzy zespół doświadczonych naukowców wspomaganych przez młodych pracowników, rozpoczynających karierę naukową.

Obszarem aktywności Katedry jest szeroko pojęta problematyka związana z budowlami komunikacyjnymi: obiektami mostowymi i drogami. Nasza działalność obejmuje zagadnienia związane z mechaniką konstrukcji mostowych, teorią mostów oraz aspektami konstrukcyjnymi i technologicznymi tychże obiektów. Z zakresu drogownictwa prowadzone są tematy dotyczące doskonalenia technologii materiałów i konstrukcji nawierzchni a także prognozowania ruchu, planowania i projektowania dróg. Działalność ta realizowana jest przez nas w trzech podstawowych dziedzinach:

Jednym z istotnych aspektów działalności naukowo-dydaktycznej Katedry są liczne publikacje, skrypty, monografie, podręczniki a także materiały konferencyjne poświęcone tematyce planowania i projektowania dróg i obiektów inżynierskich.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z obszarami naszej działalności.