Dydaktyka

Zakres działalności dydaktycznej Katedry, merytorycznie obejmuje tematykę związaną z: projektowaniem, technologią realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych i obiektów inżynierskich.

Przedmioty w ramach programu kształcenia z podstaw drogownictwa obejmują:  

  • geometryczne kształtowanie dróg, ulic, skrzyżowań, węzłów,
  • konstrukcje nawierzchni drogowych, dobór materiałów i grubości warstw,
  • wspomaganie komputerowe do obliczeń naprężeń i odkształceń nawierzchni oraz projektowania geometrycznego, 
  • bezpieczeństwo i organizację ruchu drogowego, analizy wypadkowości i metody uspokojenia ruchu,
  • podstawy inżynierii ruchu, analizy przepustowości i warunków ruchu oraz prognozę ruchu,
  • wzmocnienia i remonty nawierzchni,
  • recykling nawierzchni.   

W ramach zakresu zajęć dotyczących obiektów inżynierskich wydzielono, jako odrębne przedmioty poszczególne typy mostów, a także zagadnienia architektonicznego kształtowania, posadowienia konstrukcji oraz wpływu zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.

Zakres nauczania w największym skrócie, obejmuje mosty drewniane, zespolone, betonowe i stalowe. W ramach przybliżania studentom współczesnych narzędzi inżynierskich prowadzone są ćwiczenia praktycznego wykorzystania programów komputerowych w pracach projektowych.

Formy działań dydaktycznych obejmują: wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria dyplomowe, wycieczki na ciekawe obiekty inżynierskie, nadzór praktyk budowlanych i studenckich kół zainteresowań, prowadzenie prac dyplomowych oraz egzaminów magisterskich. Zajęcia prowadzone są zarówno na studiach dziennych inżynierskich i magisterskich, jak i inżynierskich i magisterskich uzupełniających.

Katedra czynnie wspiera również propagowanie wiedzy i nauki uczestnicząc w wydarzeniach naukowo-kulturalnych.

Przy Katedrze działa również Koło Naukowe Drogowców i Mostowców.