Działalność naukowa

Działalność naukowa Katedry Dróg i Mostów obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z szeroko rozumianymi obiektami mostowymi i drogami. 

Główne obszary zainteresowań pracowników Katedry to w szczególności mechanika zespolonych konstrukcji mostowych i związane z tym wszelkiego rodzaju zagadnienia, wzmacnianie obiektów mostowych oraz dynamika i estetyka obiektów mostowych.

Katedra prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące innowacyjnych technologii w nawierzchniach drogowych, szczególnie w zakresie nowych materiałów oraz recyklingu.

Realizacja wymienionych prac naukowo-badawczych zaowocowała licznymi książkami, monografiami a także publikacjami w czasopismach specjalistycznych.