Kontakt

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Sławomir Biruk, prof. uczelni

pok. 522, tel. tel. /81/ 53 84 447

e-mail: s.biruk@pollub.pl

Sekretariat

Adres email katedry:
e-mail: wb.kdim@pollub.pl

mgr Małgorzata Pogorzelska

pok. 401, tel. /81/ 53 84 376

e-mail: m.pogorzelska@pollub.pl