Kontakt

Kierownik Katedry

dr inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL

pok. 403, tel. tel. /81/ 53 84 381

e-mail: j.bohatkiewicz@pollub.pl

Sekretariat

Adres email katedry:
e-mail: wb.kdim@pollub.pl

 

mgr Małgorzata Pogorzelska

pok. 401, tel. /81/ 53 84 376

e-mail: m.pogorzelska@pollub.pl