Pracownicy


Kierownik Katedry:
P.o. dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz

Sekretariat:
mgr Małgorzata Pogorzelska

Profesorowie:
Prof. dr inż. Wacław Szcześniak

Starsi wykładowcy:
dr inż. Sławomir Karaś

Adiunkci:
dr inż. Jerzy Kukiełka
dr inż. Maciej Kowal
dr inż. Krzysztof Śledziewski

Asystenci:
mgr inż. Marcin Dębiński
mgr inż. Michał Jukowski

Seniorzy współpracujący z KDiM:
dr hab. inż. Jan Kukiełka 
dr inż. Stefan Firlej