Aktualności

2020

http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/9498

Z przyjemnością informujemy, że Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus został Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektów pt. „Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie” oraz „Prace badawczo-rozwojowe nad technilogią produkcji i kierunkami zastosowań nowych typów materiałów otrzymanych na bazie popiołów lotnych”.

 Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2020 jest kongresem naukowo-technologicznym poświęconym nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. Co roku wiodącym tematem są priorytetowe wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora     nauki   do   gospodarki   i   życia   społecznego  oraz

z  pomyślnym  wprowadzeniem  na  rynek  nowych  lub  ulepszonych  usług  i  produktów. Forum to uznane 
i cenione wydarzenie z udziałem branżowych liderów – wizjonerów, innowatorów i inwestorów.

2016

2014