Ćwiczenia terenowe z geodezji

aktualizacja 20.04.2016

ĆWICZENIA TERENOWE Z GEODEZJI 2016

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem studiów PL okresem odbywania praktyk (w tym Ćwiczeń terenowych z Geodezji) jest okres wakacyjny tj. od 2016-06-30 do 2016-08-31. 

Dlatego planowany okres ćwiczeń dla studentów grupy IBS2 to 2016-07-04 do 2016-07-15. Informacje n.t. organizacji pierwszego dnia ćwiczeń  studenci otrzymają później. Obecnie studenci są proszeni o zgłaszanie (najlepiej email na adres j.zyga@pollub.pl) woli skorzystania z miejsca w domu studenckim w podanym wyżej okresie.

Planowany okres ćwiczeń dla studentów obecnego roku II (IBN4) to 2016-08-24 do 2016-08-31. W terminie od 2016-08-24 do 2016-08-31 przewiduje się zajęcia 10 godzinne przez 6 dni) Obecnie studenci są proszeni o zgłaszanie (najlepiej email na adres j.zyga@pollub.pl) woli skorzystania z miejsca w domu studenckim w podanym wyżej okresie.

Dodatkowy termin ćwiczeń dla części studentów grupy IBS2, którzy złożyli w tej sprawie wniosek do Dziekana WBiA to 2016-05-13 do 2016-06-11. Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek 2016-05-13  o godz. 16:00 w Auli II (godzinę spotkania można przyspieszyć o ile nikomu z zainteresowanych studentów nie koliduje to z zajęciami)

W związku z pytaniami i tłumaczeniami nt niemożności odbywania ćwiczeń terenowych w wakacje informuję:

Sztywny okres odbywania ćwiczeń terenowych jest tak oczywisty jak cały układ roku akademickiego. Obowiązują zatem ramy czasowe opisane wyżej.

Dlatego sugestia kierowana zwłaszcza do studentów studiów niestacjonarnych by już teraz uwzględniali powyższe terminy w swoich planach na okres letni (zwłaszcza zawodowych).

Przedmiotowe zajęcia są ćwiczeniami (kontynuacją ćwiczeń laboratoryjnych z ostatniego semestru) a nie  "praktykami" dlatego nie uznaje się za podstawę zaliczenia tego przedmiotu poświadczonej praktyki (pewnych faktycznych czynności) odbytych w przedsiębiorstwie geodezyjnym.

Zaliczenie inne niż poprzez  osobiste uczestnictwo w ćwiczeniach wymaga odbycia analogicznych ćwiczeń na innej uczelni i okazania dowodu takiego zaliczenia (indeks wraz sylabusem przedmiotu jakiego część stanowiły ćwiczenia geodezyjne).

Opiekun dydaktyczny ćwiczeń terenowych z geodezji  

dr inż. Jacek Zyga

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ćwiczenia terenowe z Geodezji obowiązują studentów :

- I rok IBS kierunek budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, po 2 semestrze

- II rok IBN, kierunek budownictwo, studia niestacjonarne I stopnia, po 4 semestrze

Terminy Ćwiczeń terenowych z Geodezji  w roku akademickiego 2015/2016 :

  • 13 maj - 11 czerwiec 2016 - tylko w weekendy grupy "majowe" utworzone na wniosek studentów
  • 04 - 15 lipiec  2016
  • 25 - 31 sierpień 2016

Prowadzący zajęcia:

1. dr inż. Jacek Zyga - 2 grupy w lipcu, 2 grupy w sierpniu

2. dr inż. Łukasz Borowski - 2 grupy w lipcu, 2 grupy w sierpniu 

3. dr inż. Witold Borowski -  2 grupy w maju

4. mgr inż. Krystian Blicharski - 2 grupy w maju, 2 grupy w lipcu

5. mgr inż. Julian Rzeszutek - 2 grupy w maju, 2 grupy w lipcu

PROGRAM ĆWICZEŃ TERENOWYCH Z GEODEZJI 

I. Pomiary sytuacyjne.
1. Projekt, utrwalenie, i pomiar osnowy sytuacyjnej.
2. Pomiar sytuacji metodą biegunową (tachimetria).
3. Obliczenie osnowy, skartowanie sytuacji oraz wykreślenie i opisanie pierworysu mapy (opcjonalnie opracowanie wersji numerycznej mapy)

II. Pomiar wysokościowy terenu i opracowanie rysunku rzeźby na mapie.
1. Niwelacja techniczna punktów osnowy geodezyjnej (V klasa).
2. Pomiar wysokościowy terenu metodą niwelacji punktów rozproszonych i/lub metodą tachimetryczna.
3. Opracowanie kameralne wyników pomiaru.

III. Tematy z pomiarów inżynierskich
1. Wyniesienie na grunt w/g dokumentacji projektowej osi przewodu podziemnego/ budynku.
2. Inwentaryzacja bezpośrednia urządzeń telekomunikacyjnych.
3. Wytyczenie budynku i poziomu posadowienia parteru.
4. Sprawdzenie pionowości budynku.


W pierwszym dniu studenci otrzymają instruktaż z zakresu zasad i przepisów BHP dotyczących prac geodezyjno - kartograficznych i czynności im towarzyszących.

Opiekun dydaktyczny ćwiczeń terenowych
dr inż. Jacek Zyga

aktualizacja 12.10.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA TERENOWE Z GEODEZJI 2015 (rok akademicki 2014/2015) zakończyły się w sierpniu 2015

Dodatkowa informacja na temat prowadzonych zajęć:

Zgodnie z Regulaminem studiów PL okresem odbywania praktyk (w tym Ćwiczeń terenowych z Geodezji) jest okres wakacyjny. Udostępniamy dodatkowy termin ćwiczeń dla grupy studentów, którzy złożą deklarację do Dziekana WBiA, odbycia ćwiczeń terenowych w maju 2016W związku z pytaniami i tłumaczeniami na temat niemożności odbywania ćwiczeń terenowych w wakacje informuję: Sztywny okres odbywania ćwiczeń terenowych jest tak oczywisty jak cały układ roku akademickiego. Obowiązują zatem ramy czasowe opisane wyżej. Dlatego sugestia kierowana zwłaszcza do studentów studiów niestacjonarnych by już teraz uwzględniali powyższe terminy w swoich planach na okres letni (zwłaszcza zawodowych). Przedmiotowe zajęcia są ćwiczeniami (kontynuacją ćwiczeń laboratoryjnych z ostatniego semestru) a nie  "praktykami" dlatego nie uznaje się za podstawę zaliczenia tego przedmiotu poświadczonej praktyki (pewnych faktycznych czynności) odbytych w przedsiębiorstwie geodezyjnym. Zaliczenie inne niż poprzez  osobiste uczestnictwo w ćwiczeniach wymaga odbycia analogicznych ćwiczeń na innej uczelni i okazania dowodu takiego zaliczenia (indeks wraz sylabusem przedmiotu jakiego część stanowiły ćwiczenia geodezyjne).

Opiekun dydaktyczny ćwiczeń terenowych z geodezji, dr inż. Jacek Zyga

aktualizacja 12. 10.2015