Ćwiczenia terenowe z geodezji

aktualizacja 21.08.2018

ĆWICZENIA TERENOWE Z GEODEZJI 2018

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem studiów PL okresem odbywania praktyk (w tym Ćwiczeń terenowych z Geodezji) jest okres wakacyjny tj. od 2018-07-05 do 2018-08-31. 

IBS

Ćwiczenia terenowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbyły się w terminach:
od 2018-05-12 do 2018-06-16 (4 grupy) zajęcia odbywały się w piątki i soboty
od 2018-07-05 do 2018-07-14 (8 grup), 6 godzin dziennie x 10 dni

IBN

Ćwiczenia terenowe dla studentów II roku studiów niestacjonarnych odbędą się w terminie

2018-08-27 do 2018-09-01,  2 grupy, Prowadzący zajęcia -  dr inż. Łukasz Borowski 

W tym terminie przewiduje się zajęcia 12 godzinne przez 5 dni.

***

Obecnie studenci są proszeni o zgłaszanie do Katedry Geotechniki (najlepiej email na adres j.zyga@pollub.pl) woli skorzystania z miejsca w domu studenckim w podanym wyżej okresie.
W związku z pytaniami i tłumaczeniami nt niemożności odbywania ćwiczeń terenowych w wakacje informuję:
Sztywny okres odbywania ćwiczeń terenowych jest tak oczywisty jak cały układ roku akademickiego. Obowiązują zatem ramy czasowe opisane wyżej.
Dlatego sugestia kierowana zwłaszcza do studentów studiów niestacjonarnych by już teraz uwzględniali powyższe terminy w swoich planach na okres letni (zwłaszcza zawodowych).
Przedmiotowe zajęcia są ćwiczeniami (kontynuacją ćwiczeń laboratoryjnych z ostatniego semestru) a nie "praktykami" dlatego nie uznaje się za podstawę zaliczenia tego przedmiotu poświadczonej praktyki (pewnych faktycznych czynności) odbytych w przedsiębiorstwie geodezyjnym.
Zaliczenie inne niż poprzez osobiste uczestnictwo w ćwiczeniach wymaga odbycia analogicznych ćwiczeń na innej uczelni i okazania dowodu takiego zaliczenia (indeks wraz sylabusem przedmiotu jakiego część stanowiły ćwiczenia geodezyjne).
Opiekun dydaktyczny ćwiczeń terenowych z geodezji
dr inż. Jacek Zyga

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ćwiczenia terenowe z Geodezji obowiązują studentów :

- I rok IBS kierunek budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, po 2 semestrze

- II rok IBN, kierunek budownictwo, studia niestacjonarne I stopnia, po 4 semestrze

Terminy Ćwiczeń terenowych z Geodezji  w roku akademickiego 2017 / 18 :

  • 2018-05-11 do 2018-06-16 (4 grupy) 
  • 2018-07-05 do 2018-07-14 (8 grup)
  • 2018-08-27 do 2018-09-01 (2 grupy)

Prowadzący zajęcia:

1. dr inż. Jacek Zyga

2. dr inż. Łukasz Borowski 

3. dr inż. Witold Borowski

4. mgr inż. Krystian Blicharski

5. mgr inż. Julian Rzeszutek

PROGRAM ĆWICZEŃ TERENOWYCH Z GEODEZJI 

I. Pomiary sytuacyjne.
1. Projekt, utrwalenie, i pomiar osnowy sytuacyjnej.
2. Pomiar sytuacji metodą biegunową (tachimetria).
3. Obliczenie osnowy, skartowanie sytuacji oraz wykreślenie i opisanie pierworysu mapy (opcjonalnie opracowanie wersji numerycznej mapy)

II. Pomiar wysokościowy terenu i opracowanie rysunku rzeźby na mapie.
1. Niwelacja techniczna punktów osnowy geodezyjnej (V klasa).
2. Pomiar wysokościowy terenu metodą niwelacji punktów rozproszonych i/lub metodą tachimetryczna.
3. Opracowanie kameralne wyników pomiaru.

III. Tematy z pomiarów inżynierskich
1. Wyniesienie na grunt w/g dokumentacji projektowej osi przewodu podziemnego/ budynku.
2. Inwentaryzacja bezpośrednia urządzeń telekomunikacyjnych.
3. Wytyczenie budynku i poziomu posadowienia parteru.
4. Sprawdzenie pionowości budynku.


W pierwszym dniu studenci otrzymają instruktaż z zakresu zasad i przepisów BHP dotyczących prac geodezyjno - kartograficznych i czynności im towarzyszących.

Opiekun dydaktyczny ćwiczeń terenowych
dr inż. Jacek Zyga