Ćwiczenia terenowe z geodezji

aktualizacja grudzień 20.05.2021

Ćwiczenia terenowe z Geodezji obowiązują studentów :

- I rok IBS kierunek budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, po 2 semestrze IBS2

- II rok IBN, kierunek budownictwo, studia niestacjonarne I stopnia, po 4 semestrze - IBN4

PROGRAM ĆWICZEŃ TERENOWYCH Z GEODEZJI W ROKU AKAD. 2020/2021

I. Pomiary sytuacyjno- wysokościowe.
1. Niwelacja techniczna reperów.
2. Pomiar jednostanowiskowy sytuacji metodą biegunową (niwelacji punktów rozproszonych i/lub metodą tachimetryczną) .
3. Obliczenie współrzędnych i skartowanie sytuacji, sporządzenie mapy numerycznej zmierzonego terenu (opcjonalnie opracowanie mapy w wersji analogowej)

II. Tematy z pomiarów inżynierskich
1. Wytyczenie budynku i poziomu posadowienia parteru.
2. Sprawdzenie pionowości krawędzi budynku lub
pomiar długości/przewyższenia niedostępnego elementu

W pierwszym dniu studenci otrzymają instruktaż z zakresu zasad i przepisów BHP dotyczących prac geodezyjno - kartograficznych i czynności im towarzyszących.

Czas trwania zajęć 30 godz. dydakt./grupę

Opiekun dydaktyczny ćwiczeń terenowych z geodezji
dr inż. Jacek Zyga

Prowadzący zajęcia:

1. dr inż. Jacek Zyga
2. dr inż. Łukasz Borowski 
3. mgr inż. Julian Rzeszutek
4. mgr inż. Łukasz Rzepecki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĆWICZENIA TERENOWE Z GEODEZJI 2021 - terminy  i organizacja ćwiczeń

Zgodnie z Regulaminem studiów PL okresem odbywania praktyk (w tym Ćwiczeń terenowych z Geodezji) jest okres wakacyjny tj. lipiec - sierpień. 

Termin Ćwiczeń terenowych z geodezji dla:

  1. Budownictwo Niestacjonarne IBN4 -  3 grupy:
    • 1-3 lipca 2021 - zajęcia 10 godzinne przez 3 dni
  1. Budownictwo Stacjonarne IBS2:
    • 5-9 lipca 2021 (8 grup ćwiczeniowych) - zajęcia 6 godzinne przez 5 dni.
    • 23-27 sierpnia 2021 (2 grupy ćwiczeniowe)  - zajęcia 6 godzinne przez 5 dni. 

Wszystkim studentom IBS2 i IBS4 oraz osobom powtarzającym przedmiot lub uzupełniającym go przypominam o trzecim elemencie dydaktycznym przedmiotu Geodezja tj. o „ćwiczeniach terenowych z geodezji” (CTG) . Są one przedłużeniem zajęć laboratoryjnych z Geodezji, mają także charakter laboratorium (praca w małych grupach) i są obowiązkowe.

W związku z tegorocznymi utrudnieniami w zakwaterowaniu możliwe będą ewentualne zmiany harmonogramów pracy dla poszczególnych grup.

Oddzielny termin (wyżej zaproponowany jako sierpniowy) wynika z możliwości kadrowych Katedry Geotechniki i nie podlega negocjacjom. Z drugiej strony doświadczenie lat poprzednich pozwala zakładać, że części z Państwa bardziej odpowiadają zajęcia pod koniec wakacji (np. tuż przed sesją poprawkową) a nie na początku.
Na termin lipcowy zgłaszać się nie trzeba. Proszę jednak o zgłaszanie się osób zainteresowanych terminem sierpniowym. Takich osób powinno się zebrać 24-26. Wtedy mają szanse utworzyć się 2 grupy ćwiczeniowe (laboratoryjne). Termin na skompletowanie się grupy sierpniowej wyznaczam na 30 maja 2021. W razie występowania wakatów zmuszony będę przesunąć na sierpień jakieś osoby z lipca.
Pozostali studenci będą przypisani tak czy inaczej do terminu lipcowego IBS. Podział na grupy CTG przeprowadzony będzie później z uwagi na zmienną liczbą studentów na roku. Być może po ustaleniu liczności studentów w terminie lipcowym dopuszczone zostanie zaproponowanie składów poszczególnych grup przez samych studentów.
Osoby spoza IBS2 ale powtarzające przedmiot „ćwiczenia terenowe geodezji” lub uzupełniające go proszę o osobne zaanonsowanie swojej osoby w celu dopisania do którejś z list.
Obecnie studenci są proszeni o zgłaszanie do Katedry Geotechniki (najlepiej email na adres j.zyga@pollub.pl) woli skorzystania z miejsca w domu studenckim.
W związku z pytaniami i tłumaczeniami na temat niemożności odbywania ćwiczeń terenowych w wakacje informuję: Sztywny okres odbywania ćwiczeń terenowych jest tak oczywisty jak cały układ roku akademickiego. Obowiązują zatem ramy czasowe opisane wyżej. Dlatego sugestia kierowana zwłaszcza do studentów studiów niestacjonarnych by już teraz uwzględniali powyższe terminy w swoich planach na okres letni (zwłaszcza zawodowych). Przedmiotowe zajęcia są ćwiczeniami (kontynuacją ćwiczeń laboratoryjnych z ostatniego semestru) a nie "praktykami" dlatego nie uznaje się za podstawę zaliczenia tego przedmiotu poświadczonej praktyki (pewnych faktycznych czynności) odbytych w przedsiębiorstwie geodezyjnym. Zaliczenie inne niż poprzez osobiste uczestnictwo w ćwiczeniach wymaga odbycia analogicznych ćwiczeń na innej uczelni i okazania dowodu takiego zaliczenia (indeks wraz sylabusem przedmiotu jakiego część stanowiły ćwiczenia geodezyjne).