Dydaktyka

W ramach zajęć dydaktycznych pracownicy Katedry Geotechniki prowadzą następujące przedmioty:

I stopień 

 1. Geologia 
 2. Fundamentowanie 
 3. Mechanika gruntów
 4. Dokumentacja w procesie inwestycyjnym / Gospodarka terenem 
 5. Chemia
 6. Geodezja
 7. Ćwiczenia terenowe z geotechniki i geologii 
 8. Ćwiczenia terenowe z geodezji 
 9. Seminarium

II stopień 

 1. Fundamentowanie specjalne
 2. Nowoczesne technologie w geotechnice 
 3. Fotogrametria
 4. Chemia budowlana
 5. Utylizacja i recycling materiałów budowlanych
 6. Wykorzystanie materiałów odpadów w budownictwie 
 7. Wybrane zagadnienia geotechniczne w budownictwie ekologicznym
 8. GIS w bud kom 

Erasmus

 1. Chemistry of Construction Materials
 2. Mechanical of soils