Dydaktyka

Siatki przedmiotów - plany studiów znajdują się na tej stronie

Sylabusy - obowiązujące programy przedmiotów prowadzonych w Katedrze Geotechniki znajdują się w załącznikach na dole strony

Pracownicy Katedry Geotechniki prowadzą zajęcia z przedmiotów:

I stopień - Budownictwo

 1. IP4 - Chemia
 2. IP7 - Geologia
 3. IK3 - Geodezja
 4. IK6 - Mechanika gruntów
 5. IK13 - Fundamentowanie
 6. ISW3a - Dokumentacja w procesie inwestycyjnym
 7. ISW3b - Gospodarka terenem
 8. ISW5a - Wykonawstwo nawierzchni drogowych - wspólnie z KDiM
 9. ISW5b - Technologia robót drogowych - wspólnie z KDiM
 10. ISW10e - Geoinżynieria (nowy przedmiot - pierwsze zajęcia lato 2022)
 11. IC1 - Ćwiczenia terenowe z geodezji
 12. IC2 - Ćwiczenia terenowe z geologii i geotechniki
 13. ISW11 - Seminarium

II stopień - Budownictwo - specjalności - KBI / TOB / BE / DMiE / RKZ

 1. IISK9 - Fundamentowanie specjalne - KBI
 2. IIST7 - Nowoczesne technologie w geotechnice - TOB
 3. IIK6 - Chemia budowlana - (wszystkie specjalności) KBI / TOB / BE / DMiE/ RKZ
 4. IIK7 - Fazowe i chemiczne metody badań wyrobów budowlanych - (wszystkie specjalności) KBI / TOB / BE / DMiE/ RKZ (nowy przedmiot - pierwsze zajęcia lato 2021)
 5. IIWT4a - Utylizacja i recycling materiałów budowlanych - TOB
 6. IIWT4b - Wykorzystanie materiałów odpadów w budownictwie - TOB
 7. IISE7 - Wybrane zagadnienia geotechniczne w budownictwie ekologicznym - BE
 8. IIWD3a - GIS w budownictwie komunikacyjnym - wspólnie z KDiM
 9. IISD6 - Nawierzchnie drogowe i recykling materiałów E - wspólnie z KDiM

I stopień - Architektura

 1. IAS5 - Geodezja - sylabus 2019 (II/3sem)
 2. IAS5 - Geodezja - sylabus 2014 (III/5sem)
 3. IB3.12 - Współczesne techniki pomiarowe - sylabus od 2020/2021 (nowy przedmiot - pierwsze zajęcia lato 2021)

Program studiów - archiwalny

Załączniki: