Kontakt

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Geotechniki
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

Kierownik Katedry Geotechniki 

prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

pok. 502
tel. 81 538 4416
e-mail: w.franus@gmail.com

Sekretariat Katedry

mgr inż. Joanna Jabłońska
pok. 501

tel. 81 538 4399 , e-mail: wb.kg@pollub.pl lub j.jablonska@pollub.pl