Kontakt

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Geotechniki
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

Kierownik Katedry Geotechniki 

dr hab. Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL

pok. 519
tel. 81 538 4452
e-mail: j.wolinska@gmail.com

Sekretariat Katedry

mgr inż. Joanna Jabłońska
pok. 501

tel. 81 538 4399 , e-mail: wb.kg@pollub.pl lub j.jablonska@pollub.pl