Oferta

KATEDRA GEOTECHNIKI

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe i stosowane w dziedzinie mechaniki gruntów i fundamentowania, geologii inżynierskiej, geodezji inżynierskiej, oceny możliwości praktycznego wykorzystania surowców mineralnych, modyfikacji  własności  powierzchni materiałów oraz ochrony materiałów budowlanych przed korozją a także wyceny i zarządzania nieruchomościami.

W ramach zajęć dydaktycznych pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z zakresu: fundamentowania, fundamentowania specjalnego, geodezji, geologii, gospodarki terenem, hydrologii, mechaniki gruntów, dokumentacji budowlanej, chemii, chemii budowlanej, fotogrametrii.

Katedra prowadzi badania naukowe i stosowane w zakresie:

  • mechaniki gruntów i fundamentowania
  • chemii materiałów budowlanych i ekologii
  • geologii inżynierskiej 
  • geodezji inżynierskiej
  • oceny możliwości praktycznego wykorzystania surowców mineralnych
  • wyceny i zarządzania nieruchomościami