Prace dyplomowe prowadzone w Katedrze Geotechniki

Tematy prac INŻYNIERSKICH prowadzonych w Katedrze Geotechniki wybierane są co roku w styczniu

Studenci zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej, wybierają temat pracy z LISTY TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH, zgłaszając się bezpośrednio do wybranego promotora , lub w sekretariacie katedry pok. 501, tel. 81 5384 399 , wb.kg@pollub.pl

Tematy prac INŻYNIERSKICH wybierają studenci w w miesiącu: styczeń 

  • IBS - studenci III roku, 5 semestr - studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek budownictwo.
  • IBN - studenci IV roku, 7 semestr - studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek budownictwo.

------------------------------------------------------------------------

Tematy prac MAGISTERSKICH wybierają studenci:

  • MBN - magisterskie niestacjonarne  - studenci z I roku 2 semestru - wybierają w miesiącu: styczeń  
  • MBS - magisterskiestacjonarne  - studenci z II roku 3 semestru - wybierają w miesiącu: maj

Studenci zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej, wybierają temat pracy z LISTY TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH, zgłaszając się bezpośrednio do wybranego promotora, lub w sekretariacie katedry pok. 501, tel. 81 5384 399 , wb.kg@pollub.pl