Prace dyplomowe prowadzone w Katedrze Geotechniki

Tematy prac dyplomowych prowadzonych w Katedrze Geotechniki wybierane są co roku w styczniu

Studenci zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej w katedrze Geotechniki, zgłaszają się bezpośrednio do PROMOTORA oraz zgłaszają/rezerwują wybrany temat pracy dyplomowej w sekretariacie Katedry na adres: wb.kg@pollub.pl , tel. 81 5384 399

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

TERMINARZ DYPLOMOWANIA I STOPNIA 2020/2021- STUDENCI

TERMINARZ DYPLOMOWANIA I STOPNIA 2020/2021- NAUCZYCIELE

PRACA DYPLOMOWA 

Wewnętrzny regulamin dyplomowania obowiązujący od 30.09.2020r.

EGZAMIN DYPLOMOWY - skład komisji, pytania

EGZAMIN DYPLOMOWY - listy studentów, terminy, wyniki, obrony

Tematy prac INŻYNIERSKICH wybierają studenci w w miesiącu: styczeń 

  • IBS - studenci III roku, 5 semestr - studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek budownictwo
  • IBN - studenci IV roku, 7 semestr - studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek budownictwo

------------------------------------------------------------------------

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH

Tematy prac MAGISTERSKICH wybierają studenci:

  • MBN - magisterskie niestacjonarne  - studenci z I roku 2 semestru - wybierają w miesiącu: styczeń  
  • MBS - magisterskie stacjonarne  - studenci z II roku 3 semestru - wybierają w miesiącu: maj