Prace dyplomowe prowadzone w Katedrze Geotechniki

aktualizacja 09.11.2016

---------------------------------------------------------------------------

Tematy prac INŻYNIERSKICH prowadzonych w Katedrze Geotechniki wybierane są co roku w styczniu

Studenci zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej, wybierają temat pracy z LISTY TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH, zgłaszając się bezpośrednio do wybranego promotora , lub w sekretariacie katedry pok. 501, tel. 81 5384 399 , wb.kg@pollub.pl

Tematy dyplomowe 1-go stopnia - inżynierskie wybierają studenci w w miesiącu: styczeń - do 11 stycznia 2017

  • IBS - studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek budownictwo.
  • IBN - studenci IV roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek budownictwo.

------------------------------------------------------------------------

Tematy prac MAGISTERSKICH prowadzonych w Katedrze Geotechniki dla:

  • II stopnia, kierunek Budownictwo, MBN - niestacjonarne  - wybierane są -  co roku  w miesiącu: styczeń  - do 11 stycznia 2017
  • II stopnia, kierunek Budownictwo, MBS - stacjonarne  - wybierane są -  co roku w miesiącu: maj

Studenci zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej, wybierają temat pracy z LISTY TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH, zgłaszając się bezpośrednio do wybranego promotora, lub w sekretariacie katedry pok. 501, tel. 81 5384 399 , wb.kg@pollub.pl