Pracownicy

Kierownik Katedry, Profesor:

 1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, tel. 81 538 4416, e-mail: w.franus@pollub.pl

Adiunkci:

 1. dr Lidia Bandura,  tel. 81 538 4451, e-mail: l.bandura@pollub.pl
 2. dr inż. Łukasz Borowski,  tel. 81 538 4417,  e-mail: l.borowski@pollub.pl
 3. dr Szymon Malinowski, tel. 81 538 4451, e-mail: s.malinowski@pollub.pl 
 4. dr inż. Krzysztof Nepelski,  tel. 81 538 4631, e-mail: k.nepelski@pollub.pl
 5. dr Rafał Panek,  tel. 81 538 4378,  e-mail: r.panek@pollub.pl
 6. dr inż. Agnieszka Woszuk,  tel. 81 538 4631,  e-mail: a.woszuk@pollub.pl

Adiunkci dydaktyczni:

 1. dr Lucjan Gazda, tel. 81 538 4418, e-mail: l.gazda@pollub.pl 
 2. dr inż. Jolanta Słoma, tel. 81 538 4418, e-mail: j.sloma@pollub.pl
 3. dr inż. Jacek Zyga, tel. 81 538 4162, e-mail: j.zyga@pollub.pl

Asystenci:

 1. mgr inż. Agnieszka Lal, tel. 81 538 4417, e-mail: a.lal@pollub.pl

Sekretariat, starszy specjalista: 

 • mgr inż. Joanna Jabłońska,  tel. 81 538 4399, e-mail: j.jablonska@pollub.pl,  e-mail: wb.kg@pollub.pl

Pracownicy zatrudnieni w projekcie LIDER

 1. mgr inż. Michał Wróbel, tel. 81 538 4451, e-mail: m.wrobel@pollub.pl, asystent badawczy, doktorant w SDwPL
 2. mgr Jarosław Madej, tel. 81 538 4387, e-mail: j.madej@pollub.pl, asystent badawczy, Laboratorium Budownictwa
 3. mgr Sebastian Skupiński, tel. 81 538 4387, e-mail: s.skupinski@pollub.pl, asystent badawczy

Pracownicy zatrudnieni w projekcie TEAM-NET, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

 1. mgr Monika Białoszewska, e-mail: m.bialoszewska@pollub.pl, doktorantka w SDwPL
 2. mgr inż. Martyna Janek, e-mail: m.janek@pollub.pl, doktorantka w SDwPL
 3. dr inż. Joanna Fronczyk, w. 4452, e-mail: j.fronczyk@pollub.pl 
 4. mgr inż. Konrad Gałan, w. 4999, e-mail: k.gałan@pollub.pl
 5. dr inż. Ewelina Grabias, e-mail: e.grabias@pollub.pl
 6. mgr Jarosław Madej, w. 4387, j.madej@pollub.pl
 7. dr Rafał Panek, w. 4378,  e-mail: r.panek@pollub.pl
 8. dr inż. Maria Rybarczyk, e-mail: m.rybarczyk@pollub.pl 
 9. mgr inż. Joanna Styczeń, Katedra Budownictwa Ogólnego, w. 4762
 10. dr inż. Maciej Szeląg, Katedra Budownictwa Ogólnego, w. 4762

Profesorowie współpracujący z Katedrą

 1. dr hab. Małgorzata Franus prof. uczelni, Katedra Budownictwa Ogólnego, m.franus@pollub.pl

Nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu geodezji na umowę zlecenie:

 1. mgr inż. Julian Rzeszutek - geodezja, zajęcia terenowe z geodezji (semestr letni)
 2. mgr inż. Krystian Blicharski - zajęcia terenowe z geodezji (semestr letni) 

Byli pracownicy Katedry/ Emerytowani profesorzy, wykładowcy