Pracownicy

Kierownik Katedry, Profesor

Profesor PL

Adiunkt naukowy:

Adiunkt dydaktyczny

Starsi wykładowcy:

Asystenci:

Asystent badawczy w projekcie Lider

  • mgr inż. Michał Wróbel, pok. 508, Projekt  LIDER/5/0013/L-9/17/NCBR/2018, e-mail: m.wrobel@pollub.pl

Adiunkt badawczy

  • dr inż. Ewelina Grabias, pok. 511

Doktorant

Sekretariat

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Katedrą:

  • starszy wykładowca - mgr inż. Julian Rzeszutek - geodezja, zajęcia terenowe z geodezji (semestr letni)
  • starszy wykładowca - mgr inż. Krystian Blicharski - zajęcia terenowe z geodezji (semestr letni) 

aktualizacja 28.01.2020