dr inż. Jacek Zyga


Plan zajęć

Dydaktyka

Konsultacje dla studentów
2016/2017 semestr zimowy:

poniedziałki 15:15 - 16:00
środy 16:15-17:00

Adiunkt
Tel. 81 538 4162
e-mail: j.zyga@pollub.pl
Pokój 503

Publikacje

  • Problematyka naukowa: wycena nieruchomości
  • Stopnie i tytuły naukowe
    • 1999 - doktor nauk technicznych, dyscyplina geodezja i kartografia nadany przez Politechnikę Warszawską, Wydział Geodezji i Kartografii w Warszawie, tytuł pracy: „Badanie przydatności dynamicznego modelu geodezyjnej sieci kontrolnej w monitorowaniu deformacji wybranych obiektów budownictwa drogowego”.dr - Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, dziedzina - nauki techniczne, dyscyplina - geodezja i kartografia.
    • 1991 - magister inżynier nadany w roku 1991, tytuł pracy „Tworzenie profili terenowych z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu"