dr inż. Jacek Zyga


Plan zajęć

Dydaktyka

Konsultacje dla studentów
2019/2020
środy godz. 15-16,
czwartki 11-12

Adiunkt-dydaktyczny
Tel. 81 538 4162
e-mail: j.zyga@pollub.pl
Pokój 503

Wykaz publikacji w bibliotece PL

  • Problematyka naukowa: wycena nieruchomości
  • Stopnie i tytuły naukowe
    • 1999 - doktor nauk technicznych, dyscyplina geodezja i kartografia nadany przez Politechnikę Warszawską, Wydział Geodezji i Kartografii w Warszawie, tytuł pracy: „Badanie przydatności dynamicznego modelu geodezyjnej sieci kontrolnej w monitorowaniu deformacji wybranych obiektów budownictwa drogowego”.dr - Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, dziedzina - nauki techniczne, dyscyplina - geodezja i kartografia.
    • 1991 - magister inżynier nadany w roku 1991, tytuł pracy „Tworzenie profili terenowych z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu"