dr inż. Jolanta Słoma

 Plan zajęć

Dydaktyka

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2018/2019

STUDIA STACJONARNE:

STUDIA NIESTACJONARNE:

Starszy wykładowca
Tel. 81 538 4418
e-mail: j.sloma@pollub.pl 
Pokój 506

Publikacje

Stopnie i tytuły naukowe: 

  • 1989 - doktor nauk technicznych w zakresie Inżynierii Środowiska nadany w 1989 roku przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, tytuł pracy: ”Zastosowanie układów śladowych w wykreślnych odwzorowaniach wiązkowych przestrzeni czterowymiarowej rzutowej”; Dziedzina - nauki techniczne,dyscyplina - inżynieria środowiska   
  • 1978 magister inżynier – konstrukcje budowlane i inżynierskie, Politechnika Śląska w Gliwicach, tytuł pracy: „Projekt hali o konstrukcji stalowej”