dr inż. Łukasz Borowski

Plan zajęć

DydaktykaAsystent
Tel. 81 538 4417
e-mail e-mail:l.borowski@pollub.pl

Pokój 507

Publikacje

Wykaz publikacji w bibliotece PL

  • Problematyka naukowa
  • Stopnie i tytuły naukowe
  • 2015 -  dr inż. - 24.09.2015 r tytuł rozprawy: Zastosowanie sieci ASG¬-EUPOS do modelowania lokalnej quasi—geoidy.  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dziedzina: geodezja i kartografia; specjalność: geodezja wyższa i satelitarna.

  • 2008 - magister inżynier dyscyplina geodezji i kartografii nadany przez Akademie Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, tytuł pracy: „Zagadnienie ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej dla grupy nieruchomości”