dr inż. Witold Borowski

Plan zajęć

Dydaktyka

Konsultacje dla studentów:

Starszy wykładowca
Tel. 81 538 4417
e-mail:w.borowski@pollub.pl
Pokój 507

Stopnie i tytuły naukowe

  • 1972 magister inżynier nadany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej, temat pracy "Opracowanie założeń renowacji sieci poligonizacji technicznej dla miasta „L”
  • 1983 doktor nauk technicznych nadany w Politechnice Śląskiej, Wydział Górniczy, tytuł pracy: „Rozkład przemieszczeń w górotworze drenowanym punktowo w warunkach kopalni pilotująco-wydobywczej Lubelskiego Zagłębia Węglowego”

Dorobek naukowy: 

  • Tematyka artykułu jak i wykonywania prac dotyczących wyznaczania przemieszczeń budowli wysokich w tatach 2010-2013 wiąże się z geodezyjnymi pomiarami inżynierskimi w przedmiocie geodezja

Publikacje:

  • 2013 - Geodezyjna ocena osiadań powierzchni terenu wokół kopalni Bogdanka w latach 1976-1983, współautor J. Zyga, Budownictwo i Architektura, nr 3/2013,vol. 12, s.75-82

Doświadczenie zawodowe:

  • Geodeta uprawniony – upr. nr 3627;
  • Zarządca nieruchomości – licencja nr 6494;
  • Biegły sądowy z zakresu geodezji przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w latach 1997-2014.
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Politechnika w latach 1999 – 2014. 
  • Wykonywanie ekspertyz sądowych z zakresu geodezji związanych z zagadnieniami stanów prawnych gruntów, rozstrzygnięć dotyczących lokalizacji budynków w świetle przepisów prawa, rozgraniczeń i podziału nieruchomości jest elementem gospodarki gruntami i dokumentacji budowlanej.

aktualizacja 17.01.2017