dr Lidia Bandura

Plan zajęć

Dydaktyka

Konsultacje dla studentów:

Adiunkt
Tel. 81 538 4451
e-mail: l.bandura@pollub.pl
Pokój 508

Publikacje

Wykaz publikacji w bibliotece PL

Projekty badawcze

 • Problematyka naukowa 
 • Stopnie i tytuły naukowe
  • 2016 dr - doktorat - 23.05.2016 - Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

   Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych

   Promotor: dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL
   Promotor pomocniczy: dr inż. Aneta Czechowska-Kosecka

  • 2011 mgr - UMCS Lublin, Wydział Chemii; Kierunek i specjalność - Chemia Środków Bioaktywnych i Kosmetyków