dr Lucjan Gazda

Plan zajęć

Dydaktyka

Konsultacje dla studentów:

Adiunkt dydaktyczny
Tel. 81 538 4418
e-mail: l.gazda@pollub.pl

Pokój 506

Wykaz publikacji w bibliotece PL

  • Problematyka naukowa 
  • Stopnie i tytuły naukowe
    • 1997 - doktor nauk technicznych nadany w 1997 roku przez Politechnikę Wrocławską Wydział Górniczy, tytuł pracy: ”Badanie możliwości przeróbki odpadów przywęglowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego na surowiec ceramiczny; dziedzina - nauki techniczne.
    • magister geologii nadany w 1981 r., przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł pracy „ Charakter i występowanie gruntów antropogenicznych w NE części Warszawy”