dr Rafał Panek

Plan zajęć

Dydaktyka

Konsultacje dla studentów:

Adiunkt
Tel. 81 538 4451
e-mail: 
Pokój 508

Publikacje

Wykaz publikacji w bibliotece PL

 • Prace w czasopismach - lista A
 • Prace w czasopismach - lista B
 • Monografie i rozdziały w monografiach
 • Materiały konferencyjne

Projekty badawcze

 • Problematyka naukowa 
 • Stopnie i tytuły naukowe
  • 2019 dr - doktorat - 13.06.2019 

   Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin

    - Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

   Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. PL