Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

 

Doktoranci

Plan zajęć   

Dydaktyka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Inżynieria Lądowa i Transport

Kierownik Katedry Geotechniki 

Profesor

Tel. 81 538 4416
e-mail w.franus@pollub.pl
Pokój 502

Publikacje

Wykaz publikacji w bibliotece PL

Własność intelektualna

Projekty badawcze

 • Problematyka naukowa
  • Synteza zeolitów z popiołów lotnych.
  • Modyfikacja właściwości fizykochemicznych skał ilastych i zeolitów na potrzeby produkcji sorbentów mineralnych.
  • Nanozeolity – nowe materiały wykorzystywane w inżynierii środowiska, produkcji materiałów budowlanych, rolnictwie i medycynie.
 • Stopnie i tytuły naukowe
  • 2018 - Prof. Dr hab. inż. Wojciech Franus - 22 marca 2018 tytuł naukowy Profesora Nauk Technicznych
   nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z dniem 1.10.2018 mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego
  • 2013 dr hab. inż. - Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, dziedzina - nauki techniczne, dyscyplina - inżynieria środowiska
  • 2001 dr inż. - AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, dziedzina - nauki o Ziemi, dyscyplina - geologia
  • 1996 mgr inż. - AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, dziedzina - nauki o Ziemi, dyscyplina - geologia