Aktualności

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2022/23 - Studia I stopnia, stacjonarne i nie stacjonarne oraz studia magisterskie niestacjonarne. Studenci są do zobowiązani do wybrania tematu pracy do 8.01.2022

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami tematów prac dyplomowych, które są prowadzone w naszej Katedrze.

W przypadku wyboru tematu pracy oraz promotora proszę o przesłanie informacji na adres: [wb.kg@pollub.pl]

Wrzesień 2021
  • Lidia Bandura została laureatem nagrody "Naukowiec przyszłości;' w kategorii "Nauka dla lepszego życia w przyszłości" za działania podjęte w ramach realizacji projektu pn. ,,Synteza i właściwości sorpcyjne kompozytów zeolitowo-węglowych” oraz pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa.

Sierpień 2021
  • Prof. Wojciech Franus laureatem tytułu Osobowość Roku Lubelszczyzny 2020 w kategorii NAUKA

  • Przekształcenie Katedry Geotechniki w Katedrę Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynieri, Zarządzenie Nr R-72/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 sierpnia 2021 r.