Kontakt

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

pok. 502
tel. 81 538 4416 
e-mail: w.franus@pollub.pl

Sekretariat Katedry, pok. 501

Starszy specjalista
mgr inż. Joanna Jabłońska
tel. 81 538 4399
e-mail: wb.kg@pollub.pl 
e-mail: j.jablonska@pollub.pl

Adres Katedry:

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin
tel.: +48 81 538 4399
e-mail: wb.kg@pollub.pl

Dane do faktury

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D
20 – 618 Lublin
NIP: 712-010-46-51

Biuro Podawcze – 81 5384140
Skrytka ePUAP: /PolLub/SkrytkaESP