Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych

Działalność naukowa

Temat badań statutowych Katedry to Modelowanie problemów decyzyjnych w zarządzaniu przedsięwzięciem i przedsiębiorstwem budowlanym.Opracowujemy metody i modele decyzyjne służące optymalizacji decyzji podejmowanych na etapie planowania przedsięwzięć budowlanych, ich realizacji, a także eksploatacji obiektów budowlanych. Nasze prace dotyczą:
 • zastosowania metod matematycznych w optymalizacji harmonogramów,
 • tworzenia harmonogramów odpornych na zakłócenia,
 • prognozowania czasu realizacji procesów budowlanych,
 • analiz ryzyka w budownictwie,
 • szacowania, planowania i kontroli kosztów budowy,
 • analizy kosztów cyklu życia obiektów budowlanych,
 • optymalizacji decyzji w zarządzaniu nieruchomościami.

Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą następujące przedmioty

na studiach I stopnia, na kierunku Budownictwo

 • Technologia robót budowlanych
 • Organizacja produkcji budowlanej
 • Ekonomika i zarządzanie w budownictwie
 • Zarządzanie jakością w budownictwie
 • Geodezja
 • Ćwiczenia terenowe z geodezji

Na studiach II stopnia, na kierunku Budownictwo

 • Montaż konstrukcji budowlanych
 • Wybrane działy TRB
 • Technologia robót wykończeniowych 
 • Innowacyjne systemy technologiczne w budownictwie
 • Matematyczne metody w inżynierii produkcji budowlanej 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarządzanie w budownictwie
 • Ekonomika procesu inwestycyjnego

Na studiach I stopnia, Architektura

 • Technologia i organizacja procesu inwestycyjnego
 • Ekonomika procesu inwestycyjnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Na studiach II stopnia, Architektura

 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym

Sylabusy przedmiotów znajdują się na http://www.wbia.pollub.pl/pl/ksztalcenie/program-studiow

Przy katedrze działa Aedificatio - Koło Naukowe TOB .

Członkowie Koła próbują swoich sił w pracach naukowych, budują rzeczy dziwne i ciekawe, z sukcesami biorą udział w konkursach studenckich i odwiedzają ambitne budowy. Warto się przyłączyć! Opiekunem Koła jest dr inż. Michał Tomczak.