Aktualności

14 października 2020
Pan mgr inż. Michał Tomczak z wyróżnieniem obronił pracę doktorską pt Metoda harmonizacji wykonania procesów wieloobiektowego przedsięwzięcia budowlanego. Gratulacje!

1 września 2020
Zmiany w Zespole:
Pani mgr Magdalena Podstawka z sekretariatu Katedry przechodzi do Dziekanatu WBiA. Dziękujemy za wspólną pracę - już tęsknimy, ale przecież do dziekanatu blisko...
W naszym sekretariacie witamy Panią mgr inż. Iwonę Stachyrę.

7 października 2019
nasz Zespół w komplecie

23 września 2019
Pan dr inż. Sławomir Biruk uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, w specjalności inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Przewód habilitacyjny był prowadzony w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej.Gratulujemy!

21 września 2018
Pan dr hab. inż. Piotr Jaśkowski  otrzymał nagrodę imienia prof. Aleksandra Dyżewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne w rozwoju metod harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych. Gratulacje!

15 marca 2017
Pani dr inż. Magdalena Rogalska uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Przewód habilitacyjny był prowadzony w Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej. Gratulujemy!