Kontakt

Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin

Sekretariat:

mgr inż. Iwona Stachyra
pokój 512
tel  +48 81 538 4440
e-mail: wb.kipb@pollub.pl