Katedra Mechaniki Budowli

cover

Katedrę Mechaniki Budowli Wydziału Budownictwa i Architektury tworzy zespół młodych dynamicznych naukowców, którzy zgodnie reprezentują przekonanie, że w naukach technicznych zawsze należy dążyć do praktycznego wykorzystania dyscyplin teoretycznych, gdyż jest to najkrótsza droga do innowacyjności. Szerokie spektrum zainteresowań naukowych pracowników Katedry oraz ich nieustanne

dążenie do ponoszenia własnych kwalifikacji zaowocowały imponującym dorobkiem naukowym i inżynierskim. Implementacja nowoczesnych obliczeniowych technik komputerowych połączona z dużym doświadczeniem inżynierskim i dobrze wyposażonym zapleczem laboratoryjnym wydziału zaowocowała realizacją wielu prac zleconych przez przemysł.

15/04/2015