Pracownicy

cover

Kierownik katedry:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Podgórski

Profesorowie:

Prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa
Prof. dr hab. inż. Tomasz Lipecki

Adiunkci:

dr inż. Jarosław Bęc
dr inż. Jacek Szulej
dr inż. Andrzej Sumorek

Asystenci:

dr inż. Piotr Wielgos
dr inż. Tomasz Nowicki
mgr inż. Michał Pieńko
mgr inż. Aleksander Robak
mgr inż. Paulina Jamińska-Gadomska
mgr inż. Jakub Gontarz
mgr inż. Bartosz Kawecki

Sekretariat:

inż. Marta Sontag

03/01/2017