Pracownicy

cover

Kierownik katedry:

dr hab. inż. Jerzy Podgórski, Prof. PL

Profesorowie:

dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, Prof. PL
dr hab. inż. Tomasz Lipecki, Prof. PL

Adiunkci:

dr inż. Jarosław Bęc
dr inż. Andrzej Sumorek
dr inż. Jacek Szulej
dr inż. Michał Pieńko

Asystenci:

dr inż. Piotr Wielgos
mgr inż. Jakub Gontarz
mgr inż. Paulina Jamińska-Gadomska
mgr inż. Bartosz Kawecki
mgr inż. Aleksander Robak

Sekretariat:

 

03/01/2017