Informacje dla studentów

EGZAMIN Z MECHANIKI BUDOWLI - II ROK

Egzamin z mechaniki budowli planowany jest jako zwykły egzamin pisemny na Wydziale. Termin egzaminu i organizacja (np. liczba osób na sali) będzie dopasowany do sytuacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie projektowania. Terminy i pozostałe informacje znajdują się pod tytułem"Terminy i inne informacje".

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych we wszystkich grupach projektowych odbędzie się na podstawie projektów. Ocena będzie uwzględniała: terminowość oddania projektu, liczbę korekt projektu i jego estetykę. W przypadku wątpliwości co do samodzielności wykonania projektu, prowadzący będą w ramach spotkań on-line odpytywać z zawartości projektu.

Wykłady odbywają się w poniedziałek (9.15-12.00) i wtorek (14.15-17.00) w godzinach zajęć. Link do zajęć będzie wysyłany do starostów II i III roku. Osoby zainteresowane wykładami, które są z innych lat, proszone są o skontaktowanie się z tymi starostami. Poniżej, przy informacjach o materiale na poszczególne wykłady, jest informacja na którym pliku będzie prowadzony wykład.

INFORMACJE O REALIZACJI ZAJĘĆ

Realizacja wykładów z mechaniki budowli:

Informacja dla wszystkich, dotycząca projektu nr 2. W drugim zadaniu współczynnik Poissona v=0.3.

W związku z pytaniami co zrobić podczas całkowania z obciążeniem ciągłym na pręcie ukośnym załączam krótkie wyjaśnienie, które jest tutaj. W materiale, wstawionym w eHMSie na wykład 20 i 21 kwietnia, jest omówione zagadnienie przyjmowania UPMS w ramach przestrzennych.

16.03.2020r. i 17.03.2020r. - Dokończenie zadania z ostatniego wykładu z mechaniki budowli (liczenie przemieszczeń w kratownicy statycznie wyznaczalnej) jest tutaj. Wykład też zostanie wstawiony w eHMSiepod nazwą "Dokończenie wykładu z wyznaczania przemieszczeń w kratownicy". Dodatkowo proszę się zapoznać z zadaniami podanymi w eHMS w prezentacji pod nazwą "Liczenie przemieszczeń w układach statycznie wyznaczalnych, ramy i kraty".

23.03.2020r. i 24.03.2020r. -Wykład jest wstawiony jest w eHMSie pod nazwą "Wykład 23.03 i 24.03 - rama przestrzenna - liczenie reakcji i sił wewnętrznych". W tym wykładzie omówione jest wyznaczanie reakcji i sił wewnętrznych w ramach przestrzennych. Następny wykład będzie zawierał liczenie przemieszczeń w tej ramie oraz podstawowe informacje z metody sił.

30.03.2020r. i 31.03.2020r. - Wykład składa się z trzech części, którą są wstawione  w eHMSie pod nazwami:
- "Wykład 30.03 i 31.03 - rama przestrzenna - liczenie przemieszczeń" - obliczenia przemieszczeń w ramie przestrzennej, dla której policzone były reakcje i siły wewnętrzne na wykładzie 23.03 i 24.03.
- "Wykład 30.03 i 31.03 - Metoda sił - część I" - opis podstaw metody sił
- "Wykład 30.03 i 31.03 - Metoda sił - część I" - przyjmowanie UPMS

20.04.2020r. i 21.04.2020r. -W ramach tego wykładu będą przedstawione trzy zagadnienia:
- przyjmowanie UPMS w ramach przestrzennych. Wykład jest wstawiony jest w eHMSie pod nazwą "Wykład 20 i 21.04.20 - przyjmowanie UPMS w ramach przestrzennych".
- zadanie z metod sił dla ramy płaskiej. Wykład jest wstawiony do systemu pod nazwą "Wykład 20 i 21.04.20 - rozwiązanie ramy płaskiej statycznie niewyznaczalnej".
- omówienie twierdzeń redukcyjnych. Wykład jest wstawiony jest w eHMSie pod nazwą "Wykład 20 i 21.04.20 - liczenie przemieszczeń w układach statycznie niewyznaczalnych z wykorzystaniem twierdzeń redukcyjnych".

27.04.2020r. i 28.04.2020r. -W ramach tego wykładu będą przedstawione dwa przykłady:
- belka statycznie niewyznaczalna z podporą sprężystą. Wykład jest wstawiony jest w eHMSie pod nazwą "Wykład 27 i 28.04.20 - rozwiązanie belki statycznie niewyznaczalnej z podporą sprężystą",
- rama przestrzenna statycznie niewyznaczalna. Wykład jest wstawiony jest w eHMSie pod nazwą "Wykład 27 i 28.04.20 - rozwiązanie ramy przestrzennej statycznie niewyznaczalnej",

4.05.2020r. i 5.05.2020r. -W ramach tego wykładu omówione są trzy przykłady liczenia przemieszczeń w układach statycznie niewyznaczalnych z wykorzystaniem twierdzeń redukcyjnych. Materiał jest w systemie eHMS pod nazwą "Wykład 4.05 i 5.05 - liczenie przemieszczeń w układach statycznie niewyznaczalnych".

11.05.2020r. i 12.05.2020r. - Ten wykład dotyczy linii wpływu w belkach statycznie wyznaczalnych. Wykład składa się z dwóch części:
- teoria i dwa przykłady wyznaczania linii wpływu od obciążenia bezpośredniego. Materiał jest w systemie eHMS pod nazwą "Wykład 11.05 i 12.05 - linie wpływu w belkach - część I".
W trakcie wykładów online będą wykorzystywane następujące materiały:
- 11.05.2020r. - Materiały w systemie eHMS pod nazwą "Wykład 11.05 i 12.05 - linie wpływu w belkach - część I",
- 12.05.2020r. - Materiały w systemie eHMS pod nazwą, "Wykład 11.05 i 12.05 - linie wpływu w belkach - część I", "Projekt nr 3 - linia wpływu belki - część I".

18.05.2020r. i 19.05.2020r. - Kontynuacja wykładu na temat linii wpływu w belkach statycznie wyznaczalnych. Wykład dotyczy wykorzystania linii wpływu do wyznaczenia reakcji i sił wewnętrznych od obciążeń rzeczywistych, wyznaczania ekstremalnych wartości reakcji i sił wewnętrznych od obciążeń rzeczywistych, obwiedni momentów zginających i linii wpływu od obciążenia pośredniego. Materiał jest w systemie eHMS pod nazwą "Wykład 18.05 i 19.05 - linie wpływu w belkach - część II".
W trakcie wykładów online będzie wykorzystywany powyższy wykład. Przewiduję też rozpoczęcie na wykładzie linii wpływu w kratownicach. Ten temat w całości będzie wstawiony po datą 25 i 26.05.2020r.

25.05.2020r. i 26.05.2020r. - Wykład dotyczy linii wpływu w kratownicach statycznie wyznaczalnych. Materiał jest w systemie eHMS pod nazwą "Wykład 25.05 i 26.05 - linie wpływu w kratownicach". Poza tym w systemie są dwa zadania pod nazwami:
- "Projekt nr 3 - linia wpływu belki - przykład",
- "Projekt nr 3 - linie wpływu w kratownicy - przykład"
- prezentacje interaktywne "Projekt nr 3 - linia wpływu w kratownicach - zadania do ćwiczeń"

1.06.2020r. i 2.06.2020r. - Na wykładzie będą omawiane stany graniczne. Materiał jest w systemie eHMS pod nazwą 
- teoria - "Wykład 1.06 i 2.06 - stany graniczne",
- zadania - "Wykład 1.06 i 2.06 - zadania ze stanów granicznych".

8.06.2020r. i 9.06.2020r. - Na wykładzie będą dokończone stany graniczne. Materiał jest w systemie eHMS pod nazwą 
"Wykład 1.06 i 2.06 - zadania ze stanów granicznych".
Druga część wykładu to omówienie egzaminu.Materiał jest w systemie eHMS pod nazwą "Wykład 8.06 i 8.06 - omówienie egzaminu".

15.06.2020r. i 16.06.2020r. - Kontynuacja omawiania zadań na egzaminu. Zgodnie z prośbą w systemie eHMS  jest wstawiony materiał z wykładów pod nazwą "Wykład 15.06 i 16.06 - przyjmowanie UPMS".

Realizacja ćwiczeń projektowych z mechaniki budowli dla grupy 1 (wtorek, godz. 12.15, sala 302):

17.03.2020r. - zadania umieszczone w eHMS pod nazwą "Projekt nr 1 - zadania do realizacji w domu z liczenia przemieszczeń w ramach"

24.03.2020r. - zadania umieszczone w eHMS pod nazwą  "Projekt nr 1 - zadania do realizacji w domu z liczenia przemieszczeń w kratach"

31.03.2020r. - w systemie w eHMS wstawione są następujące materiały:
- "Projektowanie 31.03 - Projekt nr 2 - zakres projektu" - omówienie zakresu całego projektu
- "Projektowanie 31.03 - Projekt nr 2 - przykład - rama płaska" - przykład rozwiązania ramy płaskiej
- "Projekt nr 2 - przyjmowanie układów podstawowych metody sił" - zadania w formie prezentacji z przyjmowania UPMS.

21.04.2020r. - w systemie eHMS jest wstawiony przykład z ramy przestrzennej pod nazwą "Projektowanie 21.04 - Projekt nr 2 - przykład - rama przestrzenna". Zapraszam również na konsultacje na platformie Classroom w godz. 12.00-14.00 w dniu 21.04.2020r.

28.04.2020r. - konsultacje projektu nr 2 w ciągu całego tygodnia od 21.04.2020r. drogą mailową lub za pośrednictwem Classrooma.

5.05.2020r. - oddanie projektu nr 2  drogą mailową, konsultacje za pośrednictwem Classrooma lub drogą mailową, wydanie tematu nr 3 i omówienie zakresu projektu, które jest wstawione w systemie eHMS pod nazwą "Projektowanie 5.05 - Projekt nr 3 - zakres projektu". 

12.05.2020r. - konsultacje za pośrednictwem Classrooma lub drogą mailową. W systemie eHMS wstawione są:
- pierwsza część zadania 1 pod nazwą "Projektowanie 12.05 - linia wpływu belki - część I" - to zostało skasowane a całe zadanie (obie części) jest wstawione pod nazwą "Projektowanie 12.05 i 19.05 - linia wpływu belki - całość",
- prezentacje interaktywne pod nazwą "Projektowanie 12.05 - linia wpływu belki - zadania do ćwiczeń".

19.05.2020r. - konsultacje za pośrednictwem Classrooma lub drogą mailową. W systemie eHMS  wstawione są:
- przykład pod nazwą "Projektowanie 12.05 i 19.05 - linia wpływu belki - całość",
- prezentacje interaktywne pod nazwą "Projektowanie 12.05 - linia wpływu belki - zadania do ćwiczeń"

26.05.2020r. - konsultacje za pośrednictwem Classrooma lub drogą mailową. W systemie eHMS  wstawiony jest materiał z omówieniem drugiego zadania projektu nr 3 pod nazwą "Projektowanie 26.05 - linie wpływu w kratownicy"

2.06.2020r. - konsultacje za pośrednictwem Classrooma lub drogą mailową. W systemie eHMS  wstawione są prezentacje interaktywne z zadania z linii wpływu pod nazwą "Projektowanie 2.06 - linia wpływu w kratownicach - zadania do ćwiczeń".

9.06.2020r. - konsultacje za pośrednictwem Classrooma lub drogą mailową.

16.06.2020r. - konsultacje za pośrednictwem Classrooma lub drogą mailową.

Projekt nr 3 - ostateczny termin oddania projektu 16.06. 2020r. Przypominam jednak, że dwa nie zaliczone projekty w dniu 21.06 oznaczają brak zaliczenia.

Terminy i inne informacje

Wyniki zaliczeń i egzaminów

Wybrane wykłady