Laboratorium Budownictwa

Laboratorium Budownictwa jest samodzielną, ogólnowydziałową jednostką organizacyjną Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej o blisko trzydziestoletniej tradycji. W bieżącej formie organizacyjnej funkcjonuje od 2003 roku tj. od powołania Laboratorium Budownictwa w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej zarządzeniem Rektora z dnia 10 października 2003. Aktualnie Laboratorium zatrudnia 11 pracowników. Wraz z początkiem roku 2015 podjęliśmy kroki w kierunku uzyskania statusu akredytowanego laboratorium badawczego w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Zakres działalności Laboratorium obejmuje:
- prowadzenie prac badawczych związanych rozwojem naukowym pracowników Wydziału i Politechniki Lubelskiej,
- badania wewnętrzne prowadzące do zdobywania przez pracowników WBiA stopni naukowych (realizacja prac doktorskich i habilitacyjnych);
- wspomaganie procesu dydaktycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (obsługa ćwiczeń laboratoryjnych, realizacja prac dyplomowych, rozwijanie zainteresowań studentów);
- badawczą działalność komercyjną skierowaną do wszystkich, którym możemy służyć bazą sprzętową i doświadczeniem.

Kontakt:
- poczta elektroniczna: wb.lb@pollub.pl;
- tel. komórkowy: +48 501-853-296;
- tel. stacjonarny: +48 81 538-4650.

W skład Laboratorium Budownictwa wchodzą następujące pracownie specjalistyczne:
- Pracownia Geodezji,
- Pracownia Geotechniki,
- Pracownia Mechaniki Ciała Stałego,
- Pracownia Fizyki Budowli,
- Pracownia Chemii i Analiz Fazowych,
- Pracownia Instalacji Sanitarnych,
- Pracownia Konstrukcji Budowlanych,
- Pracownia Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów,
- Pracownia Remontów i Konserwacji Zabytków,
- Pracownia Badań Terenowych,
- Pracownia Drogowa.