Pliki do pobrania

Materiały związane ze współpracą z Laboratorium ________________________________________________

W dziale pliki do pobrania zamieszczono dokumenty regulujące działanie laboratorium oraz ułatwiające współpracę z laboratorium:

- Regulamin Laboratorium.

- Druk zgłoszenia pracy badawczej.

- Druk zgłoszenia pracy dyplomowej.

- Druk Oświadczenia o wypożyczeniu sprzętu.

Dydaktyka _____________________________________________________________________________

Poniżej zamieszczono materiały do ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu "Chemia I" opracowane przez dr hab. Justynę Jaroszyńską-Wolińską. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów zarejestrowane w poniższym dzienniki wraz z ocenami z kolokwiów będą stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu "Chemia I".

- Dziennik w formacie pdf

- Arkusze sprawozdawcze dla Laboratorium Chemii Budowlanej: ćw 2.1 4.2, 8.3, 9.2, 10.2

- Ćwiczenie 1.3 - Jakościowa analiza soli prostej – pomiar pH

- Ćwiczenie 2.1 - Ocena przydatności wody do betonów i zapraw

- Ćwiczenie 5.1 - Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości Fe2O3 w cemencie portlandzkim, wyznaczanie modułów cementu

- Ćwiczenie 10.1 - Elektrolityczne cynkowanie stali – ochrona protektorowa