Pliki do pobrania

Materiały związane ze współpracą z Laboratorium ________________________________________________

W dziale pliki do pobrania zamieszczono dokumenty regulujące działanie laboratorium oraz ułatwiające współpracę z laboratorium:

- Regulamin Laboratorium.

- Druk zgłoszenia pracy badawczej.

- Druk zgłoszenia pracy dyplomowej.

- Druk Oświadczenia o wypożyczeniu sprzętu.

Dydaktyka _____________________________________________________________________________

Poniżej zamieszczono materiały do ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu "Chemia I" opracowane przez dr hab. Justynę Jaroszyńską-Wolińską. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów zarejestrowane w poniższym dzienniki wraz z ocenami z kolokwiów będą stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu "Chemia I".

- Dziennik w formacie pdf

- Ćwiczenie 4.2 - Analiza chemiczna rozpuszczalnych wodorotlenków w fazie wodnej zaczynu cementowego

- Ćwiczenie 8.1/8.3 - Badanie szybkości utwardzania modyfikowanych tworzyw poliestrowych

- Ćwiczenie 9.2 - Badanie przebiegu korozji kwasowej betonu cementowego i jego skażenia

- Ćwiczenie 10.2 - Ocena skuteczności wpływu inhibitorów na szybkość korozji stali węglowej